Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grobelny Bernadeta

Bernadeta Grobelny, ur. 7 VIII 1956 w Chorzowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi (1980).

1980-1982 zatrudniona w Wojewódzkiej Dyrekcji Szkód Górniczych przy Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, 1983-1985 geolog w Głównym Instytucie Górnictwa tamże, 1985–1991 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Od XII 1980 w „S”.

W II 1982 współorganizatorka pomocy dla rodzin internowanych i więzionych działaczy „S” z Chorzowa (m.in. poszukiwanie informacji). 1982-1985 kolporterka książek i prasy niezależnej na terenie Urzędu Wojewódzkiego, GIG i Przychodni Lekarskiej Kolejowej w Katowicach, m.in. czasopism: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Małopolski”, „Regionalny Informator «Solidarności» Śląsko-Dąbrowskiej”, „Vacat”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Słowo Podziemne”, „To i Owo”, „WiS”, „Solidarność Walcząca”; uczestniczka uroczystości rocznicowych przed KWK Wujek. W 1983 pomagała ukrywającym się Ryszardowi Lutemu (członkowi straży przemysłowej Huty Katowice) i Wojciechowi Niepokulczyckiemu (działaczowi

regionalnej „S” w Olsztynie); organizatorka lokali, m.in. udostępniła własne mieszkanie na działalność konspiracyjną.

1991-2006 nauczycielka w SP nr 34 w Katowicach. Od 1999 właścicielka firmy Beta Doradztwo i Szkolenia w Katowicach. W 1999 założycielka, następnie dyr. programowy Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum w Katowicach.

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry