Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grochowski Julian Ryszard

Julian Ryszard Grochowski, ur. 9 I 1958 w Uściankach k. Augustowa. Ukończył Technikum Chemiczno-Spożywcze w Ełku (1978), absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (1987).

1979-1980 członek SZSP.

Od X 1980 w NZS.

Po 13 XII 1981 w ukryciu we Wrocławiu, od 25 XII 1981 u rodziny w Uścianku. Organizator Augustowskiej Grupy Oporu (składała się z 5 członków jego rodziny), do końca I 1982 organizator, uczestnik akcji ulotkowych w Augustowie i Ełku, stemplowania murów znakiem Polski Walczącej; 9 II 1982 aresztowany we Wrocławiu, przewieziony do AŚ w Suwałkach, 10 III 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd WOW na sesji wyjazdowej w Augustowie na 4,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych (w sprawie skazani zostali również Ewa i Wiesław Szwedowie), osadzony w ZK w Braniewie - uczestnik głodówek 13. dnia każdego miesiąca, 11 II 1983 Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła wyrok, 1 VI 1983 skazany przez Sąd Rejonowy w Augustowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Od 1983 współpracownik podziemnych struktur NZS i „S”. Po 1987 początkowo pracował u brata w gospodarstwie w Uściankach, następnie inżynier w zespole udoskonalania metod produkcji spożywczej we Wrocławiu (na zlecenie Przedsiębiorstwa Zagranicznego Legpol z Legnicy).

Od 1990 za granicą.

 

Marcin Zwolski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry