Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16083,Grochowski-Julian-Ryszard.html
2023-09-27, 10:36

Grochowski Julian Ryszard

Julian Ryszard Grochowski, ur. 9 I 1958 w Uściankach k. Augustowa. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (1987).

1978–1980 członek SZSP.

Od X 1981 w NZS, XI/XII 1981 w czasie strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI koordynator haseł oraz akcji plakatowych i sztandarowych na AE.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, pocz. we Wrocławiu, od świąt Bożego Narodzenia w Uściankach, gdzie założył 5-osobową Augustowską Grupę Oporu, składającą się z członków jego rodziny, do końca I 1982 kilka akcji ulotkowych i stemplowania murów znakiem Polski Walczącej na terenie Augustowa i Ełku. 9 II 1982 aresztowany po powrocie na studia we Wrocławiu, przewieziony do AŚ w Suwałkach. 10 III 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w trybie doraźnym na sesji wyjazdowej w Augustowie na 4 lata i 6 mies. pozbawienia wolności (najwyższy wyrok polityczny w stanie wojennym w północno-wschodniej Polsce). Osadzony w ZK w Braniewie (protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego – nieprzyjmowanie obiadu 13. dnia każdego mies.). 1 VI 1983 zmniejszenie wymiaru i zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności przez Sąd Rejonowy w Augustowie po rewizji nadzwyczajnej Prezesa Izby Wojskowej SN, przed uprawomocnieniem się wyroku skorzystał z ogłoszonej amnestii. Powrót na studia w AE, kontakty z NZS, uczestnik wymiany podziemnych wydawnictw, niezależnych spotkań. 1987–1990 praca w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Uściankach, nast. we Wrocławiu w zespole zajmującym się udoskonalaniem metod produkcji spożywczej na zlecenie Przedsiębiorstwa Zagranicznego Legpol w Legnicy. Od 1990 na emigracji.

16 I–20 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Suwałkach w ramach SOR krypt. Wichrzyciele.

Marcin Zwolski

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Region Pojezierze, Augustów

Opcje strony