Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Groszyk Tadeusz

Tadeusz Groszyk, ur. 27 I 1950 w Starej Pecynie k. Wyszkowa. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Transportu (1975).

1975-1976 stażysta w Oddziale Zabezpieczenia Ruchu Pociągów PKP w Słupsku, 1977-1978 monter inżynier w Odcinku Zabezpieczenia Ruchu Pociągów PKP w Białogardzie, 1979-1980 zawiadowca Odcinka Zabezpieczenia Ruchu Pociągów w Szczecinku.

Od IX 1980 w „S”; do 1990 społeczny obrońca kolejarzy zwalnianych dyscyplinarnie przy Dyrektorze Generalnym PKP; 1980-1981 założyciel, autor tekstów, redaktor i drukarz niezależnego „Biuletynu Informacyjnego KZ NSZZ «S» Węzła PKP Szczecin” (druk na maszynach dalekopisowych); od X 1980 przewodniczący KZ „S” Węzła PKP w Szczecinku, członek Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy „S” w Szczecinie, członek KK „S” Kolejarzy; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

13-31 XII 1981 autor ulotek protestacyjnych, organizator akcji ulotkowych. 15 XII 1981 – 1982 referendarz w Dyrekcji Rejonowej PKP w Słupsku. 1982-1984 autor i drukarz ulotek; do 1988 działacz w sekcji kulturalnej KIK przy kościele oo. Redemptorystów: m.in. organizator spotkań z wybitnymi artystami. 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „BiS”, „Solidarności Podziemnej PBK/PRK”, książek NOWej, w służbach kolejowych na terenie Szczecinka i okolic; członek Rady Pomocy Społecznej przy kościele oo. Redemptorystów w Szczecinku. 1982-1990 starszy zawiadowca w Odcinku Sterowania Ruchem Pociągów w Szczecinku. W 1984 organizator pielgrzymki kolejarzy do grobu ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki i trasą jego męki, od 1986 współorganizator pielgrzymek kolejarzy na Jasną Górę.

1990-1996 dyr. naczelny Pomorskiej DOKP w Szczecinie, 1996-1997 z-ca naczelnika Zarządu Automatyki w Pomorskiej DOKP, 1998-1999 naczelnik ds. inwestycji w Zakładzie Telekomunikacji w Szczecinie, 2000-2001 naczelnik w Kolejowej Agencji Aktywizacji Zawodowej w Warszawie Oddział w Szczecinie, 2002-2007 naczelnik w Dyrekcji Okręgowej Infrastruktury PKP SA oddział w Szczecinie, od 2008 główny specjalista ds. inwestycji w PKP SA w Szczecinie.

27 II 1989 – IX 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Szczecinku w ramach SOS krypt. Groszek.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pobrzeże, Szczecinek

Opcje strony

do góry