Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grucela Leszek

Leszek Grucela, ur. ur. 23 V 1956 w Lubawce. Ukończył Technikum Elektryczne w Olsztynie (1977); absolwent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, kierunek zarządzanie gospodarcze (2003), MBA na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (2005).

1977-1979 asystent w Biurze Projektowym Miastoprojekt w Olsztynie, 1979-1981 projektant w Przedsiębiorstwie Handlowo-Technicznym Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Gdyni Oddział w Olsztynie.

Od X 1980 w „S” w PHTSPiO; od 1 IV 1981 pracownik etatowy MKZ/ZR, członek redakcji pisma Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Rezonans” i „Serwisu Informacyjnego”; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Kwidzynie: pomysłodawca i wydawca gazetki więziennej „Nasza Krata”, wykonawca licznych znaczków, stempli i pieczątek; zwolniony 23 VII 1982. 1982-1986 kolporter pism podziemnych („Rezonans”, „Wolny Mazur”, „Mazowsze”). 1984-1996 właściciel zakładu rzemieślniczego, 1996-1998 kierownik działu marketingu spółki Kalpol w Olsztynie, 1996-1998 specjalista ds. sprzedaży w PTH Rescor tamże, 1996-2006 kierownik Filii w Olsztynie DHL Express Poland, 2006-2008 dyr. LGO – usługi logistyczne, 2007-2008 dyr. Bazy Sprzętowo-Transportowej Comtrans w Olsztynie oraz wykładowca programu EFS w Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego tamże, 2008-2010 koordynator ds. kluczowych klientów Witex Super-Lock SA w Warszawie, 2010-2011 prezes Zarządu Gastropol Sp. z o.o. w Olsztynie. Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Redykajny w Olsztynie.

1988-1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Lucek.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry