Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grudnik Janusz Kazimierz

 

Janusz Kazimierz Grudnik, ur. 8 II 1952 w Krakowie. Ukończył Technikum Geologiczne tamże (1971).

1971–1974 pracownik PTTK Foto-Pam Miastko – Oddział Kołobrzeg, 1974–1975 Zakładu Rzemieślniczego tamże, 1977–1989 kierownik w dziale zaopatrzenia w Fabryce Podzespołów Radiowych Elwa tamże.

1978–1980 kolporter niezależnych wydawnictw; w kontakcie z sympatykami KSS KOR za pośrednictwem Bogusława Sonika oraz z ROPCiO i KPN.

Od IX 1980 w „S”; od 28 IX 1980 członek prezydium MKZ w Kołobrzegu, odpowiedzialny za rozwój komisji zakładowych i struktur „S” na wsi; od III 1981 członek TZR Pobrzeże, kierownik biura i sekretarz sekcji branżowych w prezydium TZR; 1981 członek Regionalnego KOWzP w Koszalinie; organizator dostawy matryc niezależnego pisma „Robotnik” z Warszawy do drukowania w Kołobrzegu.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, 5 I 1982 zwolniony. 6 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Czerwonym Borze, 5 II 1983 zwolniony. 1982–1989 kolporter ulotek, podziemnych pism i wydawnictw.

1990–1993 członek Towarzystwa Łączności z Polonią (organizator letniego pobytu w Kołobrzegu polskich dzieci z Kazachstanu). Założyciel Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kotwica 50, prezes Stowarzyszenia Przywracania Pamięci – Kołobrzeg 80; członek Klubu „Gazety Polskiej”, 1991 członek wojewódzkiego zarządu PC. 2002–2010 pełnomocnik prezesa Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Socjalnego ds. inwestycji.

5 VII 1984 – 9 IV 1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Kołobrzegu w ramach SOR krypt. Ewa.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Kołobrzeg

Opcje strony

do góry