Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grudzień Krzysztof Stanisław

Krzysztof Stanisław Grudzień, ur. 25 XI 1950 w Zosinku k. Chełma. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek matematyka (1976).

1976-1985 pracownik naukowy w Instytucie Zastosowań Matematyki Akademii Rolniczej w Lublinie.

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej; redaktor „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie”.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku w Rektoracie UMCS, następnie w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów (do pacyfikacji 17 XII 1981). Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnego „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, kolporter, II 1982 – IV 1989 członek redakcji, m.in. autor relacji z solidarnościowych manifestacji (udostępniał też rodzinne mieszkanie na potrzeby redakcji); kolporter podziemnych wydawnictw. 1982-1983 odsunięty od prowadzenia zajęć na uczelni (przy obniżonych zarobkach). 1985-1987 prowadził fermę lisów, 1987-1988 nauczyciel w SP nr 30 w Lublinie, 1988-1992 w SP nr 45 (od 1990 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1).

W 1989 działacz kampanii wyborczej KO przed wyborami 4 VI; 1989-1992 przewodniczący KZ „S” przy SP nr 45 (ZSO nr 1). 1992-2002 starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Lublinie, 1995-1999 przewodniczący KZ „S” Pracowników Kuratorium Oświaty; w 2002 zwolniony z pracy; 2002-2004 nauczyciel w ZSO nr 4 w Lublinie, VI-XII 2004 przewodniczący KZ „S” przy ZSO; w XII 2004 przywrócony do pracy w Kuratorium.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry