Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grudziński Andrzej

Andrzej Grudziński, ur. 16 V 1957 w Rzepinie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydz. Ekonomii Produkcji i Obrotu (1984).

X 1980–1984 członek NZS AE. 1981 współzałożyciel, członek Związku Akademickiego „Pro Patria” AE, II 1981 współorganizator strajku na uczelni, XI–XII 1981 członek KS odpowiedzialny za służby porządkowe tamże.

1982–1984 współorganizator, członek Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego NZS, współzałożyciel, redaktor międzyuczelnianego pisma „BIS. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Studentów”, przepisywacz, kolporter organizator druku, dostaw sprzętu, materiałów poligraficznych, transportu i lokali. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych w Poznaniu i Kaliszu (m.in. 1 XI 1982 rozwieszania z bratem Wojciechem klepsydr z hasłem „Ofiarom stanu wojennego”), organizator zbierania pieniędzy dla osób represjonowanych. 1982 organizator druku pisma „Komunikaty Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ »S« w Lesznie” (we współpracy ze Zdzisławem Drostem). I 1983 zatrzymany na 48 godz., 18 IV 1983 skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu, VIII 1983 objęty amnestią. 1982–1989 kolporter ulotek, prasy (np. „Tygodnika Mazowsze”, „Obserwatora Wielkopolskiego”), wydawnictw podziemnych, kaset audio z piosenkami Jacka Kaczmarskiego, kaset wideo (gł. przywożonych z Warszawy). 1982–1985 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów w Poznaniu. 1984–1989 z-ca kierownika zaopatrzenia w Fabryce Pomocy Naukowych w Poznaniu, 1987 założyciel TKZ „S”, 1989–1990 przew. KZ „S”.

1989 uczestnik przygotowań do wyborów parlamentarnych 4 VI (kolportaż wydawnictw i rozwieszanie plakatów). 1990–2005 współwłaściciel Niezależnej Agencji Kolporterskiej Bibuła. 2006–2017 kierownik Ośr. Przywodnego Rataje – Oddział Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, od 2018 kierownik Oddziału Kasprowicza – POSiR.

2006 współzałożyciel, nast. członek Stowarzyszenia Klub NZS 80.

I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lesznie w ramach SOR krypt. Komunikat.

 

Cyryla Staszewska

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry