Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gruszecki Wojciech

Wojciech Gruszecki, ur. 23 V 1936 w Gdyni, zm. 4 IX 2006 w Berlinie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Chemii (1959); w 1967 doktorat w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie; absolwent Studium Podyplomowego Pedagogiki i Dydaktyki Wyższego Szkolnictwa Technicznego Instytutu Nauk Społecznych PG (1976).

1959-1961 asystent w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie; 1961-1963 rybak na statkach Przedsiębiorstwa Połowów, Przetwórstwa i Handlu Dalmor w Gdyni; 1964-1967 doktorant na stypendium w IChO PAN w Warszawie; 1967-1981 pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, 1967-1969 na stypendium doktoranckim w USA.

W VIII 1980 organizator akcji solidarnościowej na Politechnice Gdańskiej ze strajkującymi zakładami; delegat uczelni do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ „S” w Gdańsku, od I 1981 wiceprzewodniczący KZ na politechnice, delegat na I WZD Regionu Gdańskiego i na I KZD.

13 XII 1981 przebywał w Berlinie Zachodnim; pozostał za granicą na emigracji.

Wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gdańska (2000), pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

4 XI 1975 – 27 XII 1982 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach Meldunku Operacyjnego krypt. Alchemik, nr rejestracyjny 20533.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry