Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gruszkowski Jarosław

Jarosław Gruszkowski, ur. 26 XI 1955 w Czarnkowie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Pile (1976).

W 1970 jako uczeń pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile; 1976-1978 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Turystycznym Noteć, 1978-1988 ponownie w ZNTK.

W VIII, IX 1980 uczestnik protestów społecznych w ZNTK; od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w ZNTK, od 7 XI 1981 członek Prezydium MKZ „S” w Pile, w III 1981 delegat na I WZD Regionu Województwo Pilskie, członek Prezydium ZR, jako przedstawiciel prasy związkowej uczestnik I KZD; od 20 XI 1980 redaktor naczelny niezależnego pisma „Solidarność Pilska”; współpracownik pism: „Wolne Słowo” z Torunia, „Wolne Związki” z Bydgoszczy, „Solidarność – Ziemia Kujawska i Dobrzyńska” z Włocławka; autor w szczecińskiej „Jedności”; 16 VII 1981 zarekwirowano w drukarni cały nakład broszur ''Bruk był naszym przyjacielem 1956, 1968, 1970, 1976'' i ''Poznański Czerwiec 1956'' wydanych przez ZR (pod redakcją jego i Franciszka Langnera); wstrzymano także nakład „Solidarności Pilskiej”; w tym okresie wielokrotnie przesłuchiwany, postawiony w stan oskarżenia, rozprawa przeciwko niemu i F. Langnerowi kilkakrotnie przekładana do 13 XII 1981, nie odbyła się, następnie sprawę umorzono; od X 1981 redaktor naczelny biuletynu ZR „Tu i Teraz”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wronkach, Gębarzewie i Kwidzynie, 4 XII 1982 zwolniony. Po wyjściu do 1989, oprócz prowadzenia własnej działalności wydawniczej, autor w pilskiej podziemnej prasie solidarnościowej: „Lechu”, „Robotnikach ’83”, „Proteście”. W 1983 organizator Solidarności Walczącej w Pile, do 1986 przewodniczący regionalnej Rady Politycznej SW, redaktor naczelny pism: „Fundamentalista”, „Informator” SW w Pile; współorganizator (z RKW „S”) obchodów rocznic Sierpnia ’80, sieci kolportażu wydawnictw SW, „S”, uczestnik emisji podziemnego Radia „S”. W 1986, w wyniku nieporozumień z centralą SW, rozwiązał pilską SW i włączył się w działalność RKW „S”. Po 1986 sygnatariusz wielu petycji do władz w obronie represjonowanych i więzionych za przekonania, współorganizator manifestacji przeciwko hałasowi z pilskiego lotniska wojskowego, budowie elektrowni jądrowej w Klempiczu.

W 1989 działacz KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk, rzecznik prasowy, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, członek Obwodowej Komisji Wyborczej. Od 1990 członek ROAD, UD, UW. 1988-1993 prezes firmy Imperium Sp. z o.o., 1993-1998 właściciel Erla Poland, 1998-2001 współwłaściciel Poliksena Poland Sc., 2001-2008 pełnomocnik firmy Jarosław Hampel Enterprise.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Pile w ramach SOR krypt. Redaktor.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony

do góry