Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grygorczyk Wiesława Maria

Wiesława Maria Grygorczyk, ur. 2 II 1946 w Świebodzinie. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek ekonomia (1981).

1965-1988 księgowa w Centrali Filmów Oświatowych w Olsztynie Filmos.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz KZ.

24 XII 1981 zatrzymana w związku ze sprawą przywłaszczenia 2 mln zł na szkodę ZR „S”, przetrzymywana w AŚ KW MO w Olsztynie, tam wielokrotnie przesłuchiwana, od 29 XII 1981 w AŚ w Ostródzie, 6 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 5 VII 1982 zwolniona, sprawę umorzono; po wyjściu przeniesiona na niższe stanowisko. 1982-1989 uczestniczka spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii NSPJ, pielgrzymek na Jasną Górę i do Gietrzwałdu, mszy podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.

1988-1993 księgowa w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym w Olsztynie, 1993-2001 w SP nr 34 tamże, od 2001 na emeryturze, dodatkowo księgowa w Katolickiej SP im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry