Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grygorczyk Wiesława Maria

Wiesława Maria Grygorczyk, ur. 2 II 1946 w Świebodzinie. Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, kierunek ekonomia (1981).

1965–1988 księgowa w Centrali Filmów Oświatowych/Centrali Wynajmu Filmów/Wojewódzkim Zarządzie Kin/Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów Filmos w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

24 XII 1981 aresztowana (z Andrzejem Boberem, Edmundem Łukomskim, Elżbietą Obiedzińską) w zw. ze sprawą rzekomego zagarnięcia finansów ZR, osadzona w AŚ w Olsztynie i Ostródzie, umorzenie sprawy. 6 I 1982 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 5 VII 1982 zwolniona, przeniesiona na niższe stanowisko pracy. 1982–1989 działaczka DLP.

1988–1993 księgowa w Warmińskim Wydawnictwie Diecezjalnym w Olsztynie, 1993–2001 w SP nr 34 tamże. Od 2001 na emeryturze, księgowa w Katolickiej Szkole Podstawowej tamże.

13 I 1982–29 III 1983 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO tamże w ramach SOR krypt. Kasa.

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry