Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzelak Grzegorz

Grzegorz Grzelak, ur. 28 VII 1953 we Włocławku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek geografia (1978), doktorat na Wydz. Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1991).

1969-1971 podczas nauki w I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku uczestnik grupy młodzieżowej Front Wyzwolenia Narodowego (razem z Aleksandrem Halem i Arkadiuszem Rybickim) kolportującej ulotki i niszczącej plakaty propagandowe PZPR, w XII 1970 uczestnik demonstracji ulicznych w Gdańsku, 1971-1972 w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego, w 1976 współorganizator grup samokształceniowych oraz zbierania podpisów pod listami protestacyjnymi ws. represjonowanych robotników z Radomia i Ursusa, od 1977 uczestnik ROPCiO, w 1979 współzałożyciel, następnie członek RMP, 1977-1980 autor i kolporter niezależnej prasy, m.in. „Bratniaka”, 1977-1980 uczestnik manifestacji z okazji 3 Maja, 11 Listopada i Grudnia ’70. 1978-1980 zatrudniony w Spółdzielni Pracy Hydroodwiert w Gdańsku.

Od IX 1980 w „S”; pracownik MKZ „S” Gdańsk, szef Sekretariatu KKP, następnie KK „S”, współorganizator I KZD; w 1981 członek Zarządu Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja.

13 XII 1981 – V 1982 w ukryciu, od końca 1982 w kręgu doradców Lecha Wałęsy, od 1982 współpracownik redakcji, autor oraz kolporter podziemnego pisma „Polityka Polska”, od 1985 uczestnik Klubu Myśli Politycznej Dziekania i narodowo-katolickiego klubu Plebania w Poznaniu. 1982-1986 zatrudniony w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, 1986-1990 w Gdańskiej Grupie Promocyjnej Sp. z o.o. oraz Corina Sp. z o.o.

W 1989 członek KO przy przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. W 1991 sekretarz stanu ds. samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezydenta RP. 1990-1998 radny Miasta Gdańsk, przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego, 2000-2003 przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, 1990-1994 wiceprzewodniczący Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, w 1999 wicemarszałek Województwa Pomorskiego; 2006-2010 radny i przewodniczący Komisji Współpracy Międzyregionalnej Sejmiku Województwa Pomorskiego; 2006-2010 członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. 1990-1991 w ZChN, 1991-1993 w Koalicji Republikańskiej, 1993-1997 w Partii Konserwatywnej i SKL, następnie w PO. Od 1992 pracownik naukowy Instytutu Politologii UG; członek KZ „S” na UG.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

27 IX 1979 – 16 X 1989 rozpracowywany przez Wydział III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Geodeta, nr rejestracyjny 29742.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry