Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzelak Danuta

Danuta Grzelak, ur. 8 V 1952 w Gdańsku. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Wodnego (1976).

1971-1978 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. jezuitów w Gdańsku-Wrzeszczu. 1976-1992 pracowniczka Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Energopol w Gdańsku. W 1976 uczestniczka zbierania podpisów przeciwko zmianom w konstytucji, po uchwaleniu poprawek sygnatariuszka listu protestacyjnego do Marszałka Sejmu PRL, 1976-1977 współpracowniczka KOR przy zbieraniu pieniędzy na rzecz represjonowanych robotników, 1976-1981 kolporterka niezależnych pism , m.in. „Bratniaka”, „U Progu”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR i „Robotnika Wybrzeża”, udostępniała mieszkanie na druk, 1976-1980 uczestniczka obchodów rocznicowych 3 Maja, 11 Listopada i Grudnia ’70 w Gdańsku, 1977-1979 spotkań ROPCiO, w 1979 sygnatariuszka Deklaracji Ideowej RMP.

W VIII 1980 uczestniczka akcji poparcia dla strajkujących stoczniowców, zorganizowanej w Energopolu; od IX 1980 w „S”; członek KZ.

Po 13 XII 1981 poświęciła się wychowaniu dzieci.

1993-2001 nauczycielka w SP nr 39 w Gdańsku, 2001-2007 w Gimnazjum nr 12 tamże, od 2007 w Gimnazjum nr 1 w Gdańsku.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

27 IX 1979 – 16 X 1989 rozpracowywana przez Wydział III KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOS krypt. Geodeta, nr rejestracyjny 29743.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry