Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzejszczyk Filip

Filip Grzejszczyk, ur. 20 II 1957 w Kożuchowie. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Lekarski (1981).

1981-1986 asystent na Oddziale Chirurgii Szpitala Grochowskiego w Warszawie.

W XI 1980 uczestnik strajku studentów AM w Warszawie popierającego postulaty „S” Służby Zdrowia; od XI 1981 w „S” w Szpitalu Grochowskim.

Po 13 XII 1981 udzielał pomocy medycznej represjonowanym i ukrywającym się (we współpracy z dr. Tadeuszem Kubickim). 1982-1989 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Warszawie (od 1983 Prymasowski Komitet Charytatywno-Społeczny): rozdział leków z darów zagranicznych, przygotowywanie paczek i pomoc dla rodzin internowanych, więzionych i represjonowanych, pomoc medyczna dla uwięzionych. 1984-1988 kolporter wydawnictw podziemnych służby zdrowia (m.in. „Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej”, „Głos Medyka” we współpracy z dr Marią Czarnecką i Zofią Kuratowską oraz wydawnictw NOWej). 13 V 1983 operował śmiertelnie pobitego Grzegorza Przemyka; jako świadek na procesie jego zabójców zastraszany, inwigilowany, pobity (1988). 1986-2000 zatrudniony jako starszy asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Śródmiejskiego. 1986-1989 członek KKK „S” SZ; w VI 1988 uczestnik demonstracji służby zdrowia przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie. 5 X 1988 współzałożyciel jawnej Komisji Koordynacyjnej SZ „S” Regionu Mazowsze, następnie członek Prezydium.

1991-2000 przewodniczący KZ „S” w Szpitalu Śródmiejskim w Warszawie, członek Rady Sekcji SZ Regionu Mazowsze. W VIII 1996 podczas protestu „S” SZ w obronie miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń organizator i szef strajku w Szpitalu Śródmiejskim. 1994-1995 w ROP. 2000-2002 członek Zarządu TP MED Sp. z o.o., 2002-2005 starszy asystent w Szpitalu im. Okońskiego w Warszawie, 2006-2007 dyr. Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia, od 2008 starszy asystent w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie.

 

Stanisław Grzonkowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry