Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzelakowski Henryk

Henryk Grzelakowski, ur. 28 III 1945 w Gemendin (Niemcy). Ukończył Technikum Hutnicze dla Pracujących przy Hucie im. Lenina w Nowej Hucie (1971).

1963-1978 zatrudniony w HiL, członek Rady Zakładowej ZZ Hutników. 1978-1984 zatrudniony w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, Wydz. Stalowni Konwertorowej P-04. 13 III 1968 uczestnik demonstracji studenckiej na Rynku Głównym w Krakowie.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku w HK, członek KS w P-04; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Wydziałowego Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący Wydziałowej KZ, członek Komitetu Założycielskiego „S” HK, od I 1981 wiceprzewodniczący Prezydium KZ w HK; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 27 III 1981 współorganizator strajku ostrzegawczego w związku z kryzysem bydgoskim.

12/13 XII 1981 zatrzymany w domu, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich (uczestnik protestu przeciw złym warunkom – odmowa wyjścia na spacerniak), od III 1982 w Uhercach, 31 VII 1982 zwolniony; zwolniony z pracy, przez 3 mies. bez zatrudnienia, od końca 1982 ponownie pracownik HK; do III 1984 organizator zbiórek pieniędzy dla internowanych i ich rodzin.

Od 15 III 1984 na emigracji, przejściowo w RFN, od IV 1984 w USA, zatrudniony w firmie budowlanej Group Contracts w Nowym Jorku.

Halina Żwirska

Dąbrowa Górnicza, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry