Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzelczak Czesława

Czesława Grzelczak, ur. 6 II 1943 w Poddębicach k. Łodzi. Ukończyła LO nr 1 w Łodzi (1962).

1960-1967 pracownik ZOZ Łódź-Bałuty, 1967-1985 PKS Oddział nr 3 w Łodzi.

26-31 VIII 1980 współorganizatorka strajku w PKS w Łodzi, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od IX 1980 Zespołu Interwencji MKZ/ZR Ziemia Łódzka.

13 XII 1981 uczestniczka demonstracji przed siedzibą ZR, 15 XII 1981 demonstracji przed budynkiem Wydz. Prawa Uniwersytetu Łódzkiego podczas strajku studentów. 1982-1985 organizatorka kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Zawsze Solidarni”, „Przedwiośnie”, „Głos Łodzi”, „Biuletyn Informacyjny Regionu Ziemi Łódzkiej «Solidarność»”, książki wydawnictw KPN i NOWej) w łódzkich przedsiębiorstwach, m.in. w PKS, Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju. 1982-1989 w KPN. 1982-1985 wielokrotnie przesłuchiwana, zatrzymywana, rewizje w mieszkaniu. 1985-1988 zatrudniona w Biurze Handlu Zagranicznego Wifama, 1988-1989 w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Handlowym Sirpol-Ruch.

W 1989 uczestniczka kampanii wyborczej KO „S”: V-VI 1989 organizatorka akcji ulotowych. 1990-1991 pracownik Łódzkich Zakładów Remontowo-Montażowych Przemysłu Lekkiego; od 1991 na rencie. 1993-1996 w RdR.

 

Tomasz Czarnecki

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry