Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzelczyk Krzysztof Stanisław

Grzelczyk Krzysztof Stanisław, ur. 3 VII 1957 w Krośnie Odrzańskim. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Politycznych (absolutorium 1980, dyplom 1982).

1966–1976 w ZHP, 1976–1978 w SZSP.

1978–1979 rzecznik SKS we Wrocławiu, współpracownik KSS KOR i ROPCiO. 1979–1980 współzałożyciel i rzecznik Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu; w XII 1979 współorganizator mszy w katedrze św. Jana Chrzciciela tamże w intencji robotników pomordowanych na Wybrzeżu w XII 1970. 1978–1980 kolporter niezależnych pism „Bratniak”, „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Podaj Dalej” oraz publikacji Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja i NOW-ej, 1979–1981 kolporter, współredaktor i autor niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”. 1980–1981 instruktor w Przedsiębiorstwie Państwowym Dom Książki we Wrocławiu. 1978–1980 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

26–31 VIII 1980 uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu. Od IX 1980 w „S”; w X 1980 współzałożyciel NZS w INP UWr.; przew. Komisji Rewizyjnej w zakładzie. Od II 1981 sekretarz red. w Radiu „S” przy MKZ we Wrocławiu/ZR Dolny Śląsk, od poł. 1981 przew. KZ tamże. XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu i Grodkowie (31 XII 1981 współorganizator buntu, za co osadzony karnie na 6 dni w ZK w Brzegu), 3 VII 1982 zwolniony. 1982–1983 zatrudniony przy budowie kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju we Wrocławiu-Popowicach oraz przy remoncie kościoła św. Jakuba Apostoła w Sobótce, 1983–1985 st. referent w Unitra-Serwis Wrocław. 1982–1984 kilkakrotnie zatrzymywany. 1985–1992 na emigracji w Kanadzie. 1986–1991 kierowca, pracownik księgowości w Benjamin Film Laboratories w Toronto, 1991–1992 bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Toronto.

1991–1998 w PC. W 1992 pracownik gabinetu dyr. Dolnośląskiego Banku Gospodarczego we Wrocławiu, 1992–1993 kierownik Biura Reklam Urzędu Miejskiego tamże, 1993–1994 dyr. ds. kolportażu w Phoenix Intermedia tamże, 1994–1995 dyr. Phoenix Consulting. 1995–1998 inspektor ds. kontroli i promocji w Urzędzie Gminy w Długołęce k. Wrocławia, w 1999 szef biura ds. bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 1999–2000 prezes Zarządu CP Media Wydawnictwo Wrocław. 2000–2005 zatrudniony w Urzędzie Miejskim Wrocławia (kolejno: wicedyr. Biura Rady Miejskiej, dyr. Biura Informacji, Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą, dyr. Biura Współpracy z Zagranicą). Od 2002 zaangażowany na rzecz ruchów demokratycznych na Ukrainie (m.in. 2004–2005 wsparcie dla Pomarańczowej Rewolucji) i mniejszości polskiej na Białorusi (m.in. interwencje w merostwie Grodna na rzecz Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys). Od 2003 w PiS. 2005–2007 wojewoda dolnośląski. 2008–2009 z-ca dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu. 2009–2010 doradca w gabinecie prezesa NBP, 2012–2015 wicedyr., koordynator na Polskę i Europę Wschodnią w brukselskiej fundacji New Direction we Wrocławiu. 2016–2017 Konsul Generalny RP w Londynie, 2017-2021 Konsul Generalny RP w Toronto. Od VI 2022 członek Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Autor książek Solidarność drukująca. Wrocławscy drukarze podziemni (2013), Alfabet prawie wrocławski (2015).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020), Medalem Pro Memoria (2008).

31 III 1978 – 19 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Orędownicy; 28 V 1979 – 11 III 1980 w ramach SOR krypt. Fanatyk; 11 III 1980 – 27 VIII 1987 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Kaskader.

Kamil Dworaczek|Nina Rzepka

Opcje strony

do góry