Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzesik Witold Tadeusz

Witold Tadeusz Grzesik, ur. 31 V 1961 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny (1986), Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów (studium podyplomowe, 2002).

Od 1979 członek Stowarzyszenia Klub Turystyczny Elektryków Styki; 1982-1983, 1997-1998 prezes.

Od IX 1980 w NZS, 1980-1981 wiceprzewodniczący Koła Wydziałowego na Wydz. Elektrycznym PW. XI 1980 – XII 1981 współzałożyciel, redaktor pisma „Przebicia”; XII 1980 – XII 1981 organizator Klubu Kulturalnego na PW. W II 1981 uczestnik strajku łódzkiego (pracownik Biura Prasowego strajku, redaktor jednodniówki „Łódź”). W 1981 założyciel, pierwszy prowadzący schroniska NZS PW w Polanach Surowicznych k. Komańczy. W VI i X 1981 negocjator w sprawie nowego programu nauczania przedmiotów politycznych na Wydz. Elektrycznym PW. XI-XII 1981 współprzewodniczący strajku radomskiego w Gmachu Głównym PW.

V 1983 – XI 1984 przewodniczący Rady Turystycznej PW, 1984-1986 organizator nielegalnych Rajdów Komendanta szlakiem historii Polski, 1984-1987 założyciel, redaktor rocznika krajoznawczego „Mazowsze”, współtwórca dokumentacji kultury Łemków, współautor przewodnika krajoznawczego ''Od Komańczy do Bartnego'' (1992); 1986-1987 przewodniczący komisji szkoleniowej Oddziału Międzyuczelnianego PTTK. 1987-1992 kierownik zespołu w firmie ATM Avionics.

1992-1993 projektant w firmie DRG, 1993-2000 współwłaściciel i prezes firmy WiGSoft s.c., 1998-2006 w firmie SPIN SA.: 1998-2002 dyr. Oddziału Warszawskiego, 2003-2004 dyr. Pionu Gotowych Produktów, 2005-2006 dyr. Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Informacją; 2006-2008 w ATM SA.: 2006-2007 z-ca dyr. Pionu Techniki, 2007-2008 dyr. Działu Wsparcia Sprzedaży Pionu Usług Integracyjnych; od 2006 własna działalność konsultingowa, od 2008 menedżer Strategicznej Jednostki Biznesowej Rozwiązania Microsoft w Grupie Sygnity.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry