Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzędzielska Krystyna

Krystyna Grzędzielska, ur. 24 III 1924 w Stryju (obecnie Ukraina), zm. 26 V 2000 w Rzeszowie.

Od 1977 (po śmierci męża) zatrudniona w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Rzeszowie; opiekunka kombatantów (m.in. wdowy po płk. Łukaszu Cieplińskim) – pomoc w aprowizacji, załatwianiu pracy, zapomóg.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka pomocy dla internowanych; 1982-1989 społeczny pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom (od X 1983 Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie), zajmowała się m.in. dokumentowaniem represji, organizowaniem pomocy materialnej i prawnej, niezależnych imprez kulturalnych (m.in. rocznicowych), Katolickich Tygodni Historycznych (1985-1988), wystaw, wieczorów artystycznych z udziałem aktorów. Współorganizowała comiesięczne Msze za Ojczyznę oraz rocznicowe i opłatkowe (układała teksty modlitwy wiernych, przepisywała pieśni patriotyczne w setkach egzemplarzy). Kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych na terenie Rzeszowa. W 1988 członek Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie; w II 1989 współorganizatorka biura prasowego obchodów VIII rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

15 III 1984 – 26 I 1990 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Opór.

Wanda Tarnawska

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry