Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzonkowski Stanisław Marian

Stanisław Marian Grzonkowski, ur. 21 X 1955 w Chojnicach. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek biologia (1979) i podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie ekonomiki zdrowia (1995).

1980-1983 nauczyciel w SP w Zamartem.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w z siedzibą w SP w Kamieniu Krajeńskim; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, od X 1980 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania „S” w Chojnicach, od XI 1981 sekretarz Oddziału „S” tamże. IX/X 1981 z ramienia pisma związkowego „Głos Wolny” akredytowany na I KZD.

13 XII 1981 uczestnik jako łącznik z Chojnic posiedzenia KS w Stoczni Gdańskiej, przekazał komunikaty do strajkujących pracowników Mostostalu w Chojnicach. Współorganizator struktur podziemnych „S” w Chojnicach i północno-zachodniej części woj. bydgoskiego (Brusy, Sępólno, Więcbork, Żnin). 1982-1987 współorganizator kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Informator Bydgoski”, „W Drodze”, „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Ojczyzna”, „Solidarność Podziemna”) z Warszawy do ośrodków w Chojnicach, Bydgoszczy, Wrocławiu. W VI 1983 zwolniony z pracy z powodu zawieszenia krzyży w szkole w Zamartem. 1984-2003 asystent w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W 1983 współwydawca i redaktor podziemnego biuletynu informacyjnego w Chojnicach. 1984-1987 przekazywał pisma podziemne do Biblioteki Narodowej. 11 IV 1987 zatrzymany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

1990-2000 przewodniczący KZ „S” w Instytucie Kardiologii w Warszawie, 1993-1998 przewodniczący Sekcji Ochrony Zdrowia „S” Region Mazowsze, 1997-1998 redaktor i autor pisma związkowego służby zdrowia „Puls Solidarności”, 1995-1998 wiceprzewodniczący Sekretariatu Ochrony Zdrowia „S” odpowiedzialny za kontakty z Parlamentem i legislację. 1993-1997 inicjator i współorganizator regionalnych i ogólnopolskich akcji protestacyjnych służby zdrowia. W 1994 indywidualny pobyt studyjny w USA w zakresie reformowania ochrony zdrowia. We IX 1992 przewodniczący Zespołu Parlamentarno-Związkowego ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych „S” (od VII 1993 Zespół Związkowy ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych). Od VII 1994 przewodniczący Społecznej Komisji Zdrowia przy KK „S”. W 1996 przewodniczący Zespołu Programowego ds. Zdrowia AWS. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, przewodniczący Komisji Zdrowia, współautor ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (1998). 1992-1997 inicjator i organizator Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Warszawie, 1995-2002 członek Rady Nadzorczej Kasy Krajowej SKOK, 2003-2004 pełnomocnik Zarządu Kasy Krajowej.

Współautor monografii ''Zdrowotne następstwa palenia tytoniu w Polsce'', autor, redaktor i współwydawca książki ''Łączy nas Solidarność. Kronika „Solidarności” Służby Zdrowia 1980-2005''.

Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry