Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzybowska Agata

Agata Grzybowska (właśc. Halina), ur. 17 X 1941 w Kłobucku, zm. 10 VI 2019 w Częstochowie. Ukończyła Liceum Kulturalno-Oświatowe w Gliwicach (1959).

1942–V 1945 więziona z rodzicami w obozie pracy przymusowej (Arbeitslager) we Wrocławiu.

1960–1962 instruktorka grup teatralnych w Powiatowym Domu Kultury w Kluczborku, 1962 w Powiatowym Domu Kultury w Namysłowie, 1962–1964 w Młodzieżowym Domu Kultury we Wrocławiu. 1964–1966 kierownik biura Funduszu Wczasów Pracowniczych Zarządu Okręgu Wczasowego w Lądku-Zdroju. 1966–1975 instruktorka kulturalna w klubie Studnia w Częstochowie, 1975–1976 kierownik Zakładowego Domu Kultury przy Zakładach Przemysłu Chemicznego Wigolen tamże, 1976–1977 instruktorka w Wojewódzkim Domu Kultury tamże, 1978–1979 instruktorka teatralna w Zakładowym Domu Kultury Huty im. Bolesława Bieruta tamże, 1978–1979 jednocześnie w SP w Rędzinach, 1979–1982 instruktorka kulturalna w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik Hutnik "Hutnik", pismo wydawane III 1982 – 1 VI 1989 w Krakowie przez „S” Huty im. Lenina, podtytuł: „Pismo pracowników HiL członków NSZZ «Solidarność»”, od nr. 2. z 1982: „Pismo członków NSZZ «Solidarność» HiL”, od nr. 9. z 1989: „Pismo członków NSZZ «Solidarność» Kombinatu Metalurgicznego Nowa Huta”. w Częstochowie.

Od IX 1980 w „S”; XI 1980 uczestniczka regionalnego protestu w klubie Ikar w Częstochowie. XI 1980–I 1981 współredaktorka „Biuletynu Solidarność Regionu Częstochowa”, 1981 instruktorka kulturalna w RKZ/ZR tamże, redaktorka i lektorka audycji informacyjnych nadawanych przez megafony RKZ/ZR.

13 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Lublińcu i Darłówku, 2 VII 1982 zwolniona ze wzgl. na stan zdrowia. Od 1983 na rencie. 21 V 1983 współorganizatorka premiery monodramu Anny Kamieńskiej Tryptyk Maryjny w wykonaniu Haliny Mikołajskiej na Jasnej Górze. 1984–1989 aktywna uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie, 1985–1988 organizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz ponad 150 niezależnych imprez kulturalnych w kościołach Częstochowy, m.in. spotkań, wykładów, wystaw. 1985–1989 współpracownik Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu w Częstochowie. 1986–1989 autorka w podziemnym piśmie „Impuls”. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez SB.

1989 członek Konsulty Wydz. Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej przy kościele św. Wojciecha, Regionalnego KO. 1989–1990 członek prezydium Częstochowskiego KO, obserwatorka z ramienia CzKO w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. 1991 członek Kościelnego Komitetu VI Światowego Dnia Młodzieży, kierownik biura, koordynatorka imprez kulturalnych, redaktorka nacz. katolickiego Radia Fiat. 1994–2011 kuratorka społeczna Sądu Rejonowego w Częstochowie, 1996–1998 kierownik Kuratorskiego Ośr. Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym tamże. 1995–2001 przew. Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Szansa tamże, 2001–2012 Szansa-Pomoc Dzieciom przy Stowarzyszeniu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych WIR tamże, 1995–2011 współorganizatorka Aukcji Rzeczy Dziwnych, Śmiesznych i Poszukiwanych tamże. Od 2002 na emeryturze.

Autorka rozdziału Artyści w murach Kościoła w książce M. Mikołajczyka Władza ludowa a diecezja częstochowska (Częstochowa 2000).

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), medalem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2014).

20 XII 1983–14 VI 1985 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Rencistka.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry