Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzywacz Jerzy

Jerzy Grzywacz, ur. 6 I 1929 w Grudziądzu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Matematyczno-Przyrodniczy (1952), doktor fizyki (1960).

Od 1939 w ZHP, w drużynie hm. Lucjana Cylkowskiego przy SP nr 1 w Gdyni. 1942-1945 w Szarych Szeregach w Warszawie (ps. Tapir) w Hufcu Bałtyk, w pionie Zawiszacy, uczestnik akcji małego sabotażu, w 1944 w Powstaniu Warszawskim na Powiślu łącznik dowódców Zgrupowania Krybar. Jesienią 1946, przed wyborami do Sejmu PRL, uczestnik strajku absencyjnego w obronie krzyża w klasach i orła w koronie w Liceum i Gimnazjum Męskim w Gdyni. 1956-1962 ponownie w harcerstwie, podhufcowy w Hufcu Toruń-Miasto, następnie z-ca hufcowego, od 1960 drużynowy Instruktorskiej Drużyny Akademickiej na UMK w Toruniu. W 1958 uzyskał stopień instruktorski przewodnika, w 1960 podharcmistrza. 1960-1969 adiunkt w Katedrze Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, 1970-1995 kierownik Zakładu Fizyki Ogólnej Instytutu Fizyki UG. W XII 1970 uczestnik protestów robotniczych na ulicach Gdańska.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ, 1980-1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” Mat.-Fiz.-Chem.; przewodniczący Komisji Rewizyjnej „S” na UG.

1982-1988 członek TKZ „S” UG. Autor artykułów do podziemnego pisma TKZ „S” Stoczni Gdańskiej im. Lenina „Rozwaga i Solidarność”. 1982-1985 delegat TKZ „S” UG do tajnego Porozumienia Uczelni Wybrzeża. Współzałożyciel, autor i redaktor pisma PUW „Wolna Myśl”. 1984-1985 prodziekan Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. (zdjęty z funkcji z przyczyn politycznych). W V 1988 doradca strajkujących podczas strajku solidarnościowego studentów Wydz. Humanistycznego UG ze SG, w VIII 1988 obecny podczas strajków w gdańskich stoczniach i porcie z wykładami o tematyce historycznej, w 1988 współzałożyciel Gdańskiego Stowarzyszenia Akademickiego.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, ekspert w podzespole ochrona środowiska, współtwórca KO „S” w Sopocie. 1990-1994 radny z listy KO „S”, przewodniczący Rady Miasta Sopot. 1990-1999 współzałożyciel, prezes ZChN w regionie pomorskim, w 1993 współzałożyciel Oddziału Pomorskiego Wspólnoty Polskiej, obecnie w Komisji Rewizyjnej. 1994-1998 radny z listy Zjednoczenie dla Ziemi Gdańskiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta Sopotu. Od 1995 na emeryturze. 1998-2002 radny z listy RS AWS do Sejmiku Pomorskiego, przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. W 1999 założyciel Unii Europejskich Federalistów, 1999-2003 prezes. Członek ŚZŻAK, prezes Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Wspólnie z ZHR działa na rzecz polskich harcerzy na Białorusi i Litwie, m.in. organizowanie obozów, kursów i wypoczynku turystyczno-historycznego.

Autor 33 prac naukowych z dziedziny fizyki, autor 2 podręczników akademickich.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

8 X 1987 – 14 VII 1988 rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kolektyw, nr rejestracyjny 59761.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry