Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Grzymisławska Maria

Maria Grzymisławska, ur. 13 VII 1937 w Poznaniu, zm. 11 IX 2008 tamże. 1950-1952 uczennica Państwowego Liceum Przemysłu Odzieżowego w Poznaniu, 1952-1954 Państwowej Szkoły Instruktorów Teatru Ochotniczego tamże; absolwentka Korespondencyjnego LO (1956).

1954-1955 instruktor artystyczny w Powiatowym Domu Kultury w Pile; 1961-1962 pracownik Poznańskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu; I-XI 1965 rejestratorka w Zespole Zapobiegawczo-Leczniczym dla studentów; 1969-1970 krawcowa w Spółdzielni Pracy Renoma; 1972-1988 pracownik Wydz. Akwizycji Indywidualnej w I Inspektoracie PZU w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka struktur w poznańskim PZU, w 1981 przewodnicząca Prezydium KZ tamże, od III 1981 oddelegowana do pracy związkowej na 1/2 etatu w ZR Wielkopolska.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w druk, kolportaż prasy podziemnej, organizowanie manifestacji, pomoc represjonowanym i ich rodzinom; współpracowniczka m.in.: Juliana Zydorka (Międzyzakładowa Rada „S”), Macieja Frankiewicza (Solidarność Walcząca), o. Czesława Białka; wspierała finansowo, udostępniała mieszkanie, samochód. Od 1988 członek KPN Obszar VI, od 1989 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej Okręgu Poznańskiego KPN. W 1988 w kontakcie z Anną Walentynowicz; 1988-1989 redaktor pisma „Właściwy Tor” (TKZ „S” Stacja Poznań Główny); pośredniczka w przekazywaniu pieniędzy, materiałów poligraficznych, wydawnictw emigracyjnych przerzucanych z RFN (przez Hermanna Peiserta, Zenona Misterskiego) dla struktur poznańskiego podziemia, m.in. „S”, poznańskiego Oddziału SW.

Od XI 1988 na rencie. 4 III 1989 podczas III Kongresu KPN w Krakowie wybrana w skład Komisji Rewizyjnej. 1996-1999 sprzątaczka w Delegaturze NIK w Poznaniu; 2001-2006 w Oddziale IPN tamże.

 

Agnieszka Łuczak

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry