Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Guzik Stanisław

Stanisław Guzik, ur. 20 XII 1940 w Głowience k. Krosna. Tokarz.

Zatrudniony w WSK PZL Krosno.

Od IX 1980 w „S”; członek Prezydium Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego, w 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek Prezydium ZR.

W XII 1981 i I 1982 razem z m.in. L. Karczem, prowadził akcję wypłacania poborów rodzinom internowanych pracowników i członków ZR. 10 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, od 8 VII 1982 w Nowym Łupkowie, zwolniony 4 VIII 1982. W XI 1982 jeden z inspiratorów powołania TKW Regionu Podkarpacie; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; redaktor i drukarz „Solidarności Podkarpackiej”. 30 III 1984 zatrzymany, do 24 V 1984 przetrzymywany w AŚ w Sanoku w zw. z toczącym się śledztwem ws. kolportażu nielegalnych wydawnictw. Od 1984 na rencie; członek Związku Emerytów i Rencistów „S” przy ZR Podkarpacie.

VII 1983 – XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Struktura; XII 1984 – XI 1988 w ramach KO krypt. Depresor.

Małgorzata Gliwa

Region Podkarpacie, Krosno

Opcje strony

do góry