Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Guzik Stanisław

Stanisław Guzik, ur. 20 XII 1940 w Głowience k. Krosna, zm. 19 II 2012 w Krośnie. Ukończył szkołę zawodową przy WSK PZL w Krośnie.

1964–1984 tokarz w WSK PZL Krosno.

Od IX 1980 w „S”, członek Plenum KZ w WSK, członek Prezydium Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Założycielskiego, z-ca przew. KZ, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek ZR.

13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie ZR. XII 1981–I 1982 (z Leszkiem Karczem) prowadzący akcję wypłacania poborów rodzinom internowanych pracowników i członków ZR. 10 V 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa i Łupkowie, 4 VIII 1982 zwolniony. XI 1982 jeden z inspiratorów powołania Tymczasowej Komisji Wykonawczej, członek RKK Regionu Podkarpacie. 1982–1984 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. Uczestnik kolportażu wydawnictw RKK. Członek redakcji „Solidarności Podkarpackiej”, 5 III 1984 zatrzymany, 7 III 1984 aresztowany, 30 III–23 V 1984 osadzony w AŚ w Sanoku w zw. z toczącym się śledztwem ws. kolportażu nielegalnych wydawnictw.

Od 1984 na rencie, 1984–2012 członek Związku Emerytów i Rencistów „S” przy ZR Podkarpacie.

VII 1983–XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Struktura; XII 1984–XI 1988 w ramach KE krypt. Depresor.

 

Małgorzata Gliwa

Opcje strony

do góry