Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Guz Wojciech Stanisław

Wojciech Stanisław Guz, ur. 23 IV 1959 w Lublinie. Absolwent Akademii Rolniczej tamże (1982).

1982-1983 kierownik administracji Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie.

Od X 1980 w NZS, przewodniczący Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZS AR, od III 1981 Komisji Uczelnianej NZS AR, członek Komitetu Porozumiewawczego NZS Uczelni Lubelskich, od XI 1980 Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS. W I 1981 współzałożyciel, redaktor, autor i drukarz „Całym Zdaniem. Pisma Studentów Akademii Rolniczej” (wyd. NZS AR w Lublinie). W III 1981 współzałożyciel uczelnianego KOWzP. W IV 1981 delegat na I Krajowy Zjazd NZS w Krakowie. Współzałożyciel biblioteki NZS AR. XI-XII 1981 współprzewodniczący Uczelnianego KS AR w Lublinie w strajku solidarnościowym ze studentami radomskiej WSI.

XII 1981 – VI 1982 członek Międzyuczelnianego Komitetu Oporu NZS Uczelni Lubelskich. Od 1982 drukarz TZR Środkowo-Wschodniego „S” w Lublinie, współzałożyciel, redaktor, wydawca i drukarz Biblioteki „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, od 1983 drukarz m.in. „Informatora”, „Solidarności Nauczycielskiej. Biuletynu pracowników oświaty i wychowania” oraz pism i książek dla różnych struktur. W 1987 kurier TZR do Biura Zagranicznego „S” w Brukseli. 1983-1989 pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie. W 1988 członek Komisji Założycielskiej „S” w IMW.

W 1989 współpracownik KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 VI 1989 KO „S” Lubelszczyzny). 1989-1991 pracownik etatowy redakcji „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”, kierownik drukarni ZR. Od 1991 współwłaściciel spółki Petit-Skład-Druk-Oprawa.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

1982-1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Kowal; 1988-1990 w ramach SOS krypt. Elektronik.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry