Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gutowski Zygmunt Antoni

Zygmunt Antoni Gutowski, ur. 2 V 1939 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Łączności (1963) i Papieskiego Wydz. Teologicznego (1988).

1957-1967 redaktor pisma „Politechnika”; 1962-1964 inżynier w Centralnym Laboratorium Radiokomunikacji, w 1964 kierownik wydz. organizacyjnego w Zarządzie Środowiskowym AZS, 1964-1982 inżynier, naczelnik wydz. technologicznego, następnie specjalista w Komitecie ds. RiTv. 1956-1962 członek ZSP, 1962-1976 członek i działacz AZS; 1970-1981 w SD; 1973-1980 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Komitecie ds. RiTv, następnie sekretarz KZ; członek KKK „S” RiTv; redaktor naczelny niezależnego pisma „Solidarność Radia i Telewizji”. W 1981 sygnatariusz delkaracji Klubu Służby Niepodległości, następnie działacz Kongresu Solidarności Narodu i Stronnictwa Wierności Rzeczypospolitej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Jaworzu, 30 IV 1982 urlopowany z powodu stanu zdrowia, 20 XII 1982 formalnie zwolniony; zwolniony z pracy. Od 1982 współpracownik TKZ RiTv oraz pisma „Solidarność Radia i Telewizji”. 1983-1989 właściciel zakładu rzemieślniczego Wyrób Pamiątek, Zabawek i Galanterii „Zyga” (od 1987 Zyga sp. z o.o.). w tym samym czasie prowadził punkt kolportażowy, powielający także kasety audio i wideo, zarówno własne, jak i Video Studio Gdańsk, NTV, Jacka Fedorowicza i Stefana Bratkowskiego; organizator projekcji filmów religijnych w kościołach, w tym w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Współpracownik Duszpasterstw Akademickich, Ludzi Pracy, Rolników, autor rejestracji wideo Mszy za Ojczyznę, uroczystości kościelnych i patriotycznych; 1984-1989 współpracownik Duszpasterstwa Kombatantów w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie. 1985-2001 przewodniczący Rady Fundacji dla Warszawy i Rady Naukowej Instytutu Nasza Warszawa; redaktor naczelny Codziennego Magazynu Internetowego „Serwer Warszawy”.

1989-1991 członek KO, przewodniczący Komisji Środków Masowego Przekazu, w 1989 współorganizator Telewizyjnego Studia Wyborczego „S”, w 1990 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, współorganizator Telewizyjnego Studia Wyborczego Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich. 1989-1991 przywrócony do pracy w Komitecie ds. Radia i Telewizji, redaktor, komentator, następnie główny specjalista ds. programowych. Od 1990 członek SDP. 1992-2001 dyr. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie; 1992-2000 prezes Katolickiej Międzynarodowej Organizacji Filmowej OCIC Polska, od 1993 członek Rady Ruchów Katolickich, 1992-1995 prezes i dyr. biura Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego, w 1996 dyr. programowy Fundacji Pomocy Inwalidom Słuchu, 1997-1998 dyr. programowy Centrum Edukacji 2000, 1998-2004 dyr. wydz., następnie starszy inspektor w Urzędzie Woj. w Warszawie. Od 2001 współzałożyciel i członek Fundacji Polska-Europa-Polonia; od 2004 na emeryturze; prezes, redaktor naczelny „Portalu Warszawy i Mazowsza”.

Uhonorowany Złotą Odznaką AZS (1964), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi; laureat II i III nagrody na Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie (1987, 1988).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry