Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Guzowski Rafał

Rafał Guzowski, ur. 9 VI 1959 we Wrocławiu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek inżynieria sanitarna (1987).

Od X 1980 w NZS; 18–19 II 1981 uczestnik strajku studenckiego na PWr. ws. rejestracji NZS; IV 1981 delegat na I KZD NZS w Krakowie; od V 1981 członek Zarządu Uczelnianego NZS PWr., od V przew. 25 V współorganizator i uczestnik marszu w obronie więźniów politycznych we Wrocławiu. X 1980 – VI 1981 redaktor niezależnych pism „O Co Chodzi?” i XI – XII „Hebdziol”. 1981–1984 w Senacie PWr. z ramienia studentów wydz. 24 XI – 10 XII uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na PWr.

13–15 XII 1981 członek KS podczas strajku na PWr, XII 1981 – IX 1982 w ukryciu. 10 XI 1982 współorganizator strajku absencyjnego na PWr. 1982–1988 lider środowiskowego NZS (PWr., Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Rolnicza we Wrocławiu). 1982–1987 (w czasie studiów) prace zarobkowe (m.in. mleczarz, mycie okien i wagonów). W XII 1983 współzałożyciel podziemnego Radia NZS we Wrocławiu, do VI 1989 jeden z gł. organizatorów emisji audycji radiowych (1983–1986 również nagrań). VI – VII 1986 współorganizator we Wrocławiu akcji w obronie aresztowanego Władysława Frasyniuka (m.in. malowanie napisów na murach, akcje ulotkowe, transparenty, demonstracje, akcje „kanapkowe”, audycje podziemnego Radia NZS). I 1985 – 1986 organizator wydawania i redaktor podziemnych pism „Na Indeksie”, w VII 1986 „Uwolnić Frasyniuka”, V 1987 – IX 1988 „Z Dnia na Dzień”, IV – IX 1988 „Gazety Ulicznej”, I – VI 1989 „Gazety Związkowej Solidarność”. 19861989 kolporter w strukturach RKS Dolny Śląsk podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, „Z Dnia na Dzień”, „Gazeta Uliczna”, „Gazeta Lubińska”. 1986–1987 kilkakrotnie zatrzymywany. 1988–1990 kierownik robót sanitarnych w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno--Montażowych Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu.

1990–2010 dyr. Wydz. Inwestycyjno-Technicznego, nast. Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, od 2010 prezes Nowego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. tamże.

Odznaczony medalem Zawsze Solidarni Zawsze Solidarni „Zawsze Solidarni”, pismo wydawane 21 II–28 VI 1982 w Łodzi przez Ruch Samoobrony Solidarność; na winietach kolejnych nr. umieszczano za każdym razem inne motto; od nr. 4 w stopce informacja: „Biuletyn Publicystyczno-Informacyjny Ruchu Obrony Solidarności” (2011).

23 I 1982 – 3 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. III-1 KW MO/WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Aromat.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry