Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gwiżdż Adam

Adam Gwiżdż, ur. 18 X 1944 w Górkach Wielkich k. Skoczowa. Ukończył LO w Jeleniej Górze (1968).

1970-1975 pracownik Zakładów Mechanicznych Ursus, 1975-1978 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, 1978-1982 FSM Zakłady Kuźnicze w Skoczowie.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w FSM Zakłady Kuźnicze; wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej tamże, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie, wiceprzewodniczący ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie w Nowym Łupkowie, zwolniony 29 IV 1982; zwolniony z pracy. 1982-1989 organizator, działacz TKZ „S” w FSM ZK, kolporter pism podziemnych (m.in. „Solidarność Podbeskidzia”, „Tygodnik Mazowsze”, „Kronika Małopolska”, „Obserwator Wielkopolski”). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1984-1989 pracownik parafii św. Klemensa w Ustroniu, organizator corocznych Miesięcy Myśli Chrześcijańskiej.

1989-2002 przywrócony do pracy w Zakładach Kuźniczych FSM; organizator struktur „S” tamże, 1989-1992 przewodniczący KZ, 1992-2001 członek KZ, 1989-2001 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, 1998-2001 członek Prezydium ZR. Od 2002 na świadczeniach przedemerytalnych, od 2009 na emeryturze. 1990-1998 w PC, założyciel PC na Podbeskidziu; od 2001 w PiS, członek Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach.

Do 1986 rozpracowywany przez gr. V RUSW w Cieszynie w ramach SOS krypt. Działacz; 1988-1989 przez gr. IV RUSW w Cieszynie w ramach KE krypt. Klemens.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Skoczów

Opcje strony

do góry