Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gwiżdż Jerzy

Jerzy Gwiżdż, ur. 10 VIII 1954 w Nowym Sączu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kier. Prawo (1977), aplikacja radcowska (1981), wpis adwokacki (1986); laureat nagrody miesięcznika „Państwo i Prawo” za pracę magisterską z zakresu prawa autorskiego (1977).

1977-1979 kierownik działu organizacyjno-prawnego w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu, 1979-1983 radca prawny i równocześnie zastępca dyrektora w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zespole Zakładów Budowlano-Remontowych tamże. 1977-1981 w SD; 1978-1981 radny miejski w Nowym Sączu z listy SD.

27 VIII 1980 współorganizator dwugodzinnego strajku i przewodniczący Komitetu Protestacyjnego w WSM (solidaryzowanie się ze strajkującymi w kraju, wysuwanie postulatów pracowniczych, m.in. powołanie związku ponadzakładowego); utrzymywali bliski kontakt ze strajkującymi w WPK. Członek Komitetu Założycielskiego NSZZ przy WSM, od IX 1980 w „S”; we IX 1980 współinicjator powołania KIK w Nowym Sączu. 8 X 1980 – VI 1981 wiceprzewodniczący Komitetu Koordynacyjnego „S” w Nowym Sączu, wspierał powstawanie struktur „S”; 1980-1981 doradca prawny KZ „S” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże; kolporter publikacji niezależnych, m.in. książek Leszka Moczulskiego oraz „Gońca Małopolskiego” i „Robotnika”; 1980-1989 założył i prowadził w swoim mieszkaniu bibliotekę wydawnictw niezależnych. 9-11 I 1981 współorganizator i uczestnik okupacji nowosądeckiego Ratusza (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK); I-VI 1981 uczestnik rozmów dot. niezrealizowanych postulatów między MKZ Małopolska a Komisją Rządową. W V 1981 uczestnik mszy na Rynku po zamachu na Jana Pawła II, wygłosił przemówienie. 7 VIII 1981 uczestniczył w marszu przeciwko zubożeniu społeczeństwa.

Po 13 XII 1981 w podziemnych strukturach „S”; kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. twórczości Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Władysława Pobóg-Malinowskiego, Józefa Mackiewicza oraz „Wiadomości Nowosądeckich”; blisko współpracował z Wojciechem Michalcewiczem (również w kolportażu) i Piotrem Kałamarzem. Prowadził akcje ulotkowe i plakatowanie, organizował pomoc prawną i materialną dla represjonowanych. 1982-1989 uczestnik mszy za Ojczyznę. W 1982 założono mu podsłuch w miejscu pracy, 1982-1987 wielokrotnie zabierany z zakładu na przesłuchania mające charakter nękający; w 1983 zmuszony do zmiany pracy, równocześnie próbowano go zwolnić z nowego miejsca pracy. 1983-1990 radca prawny w Zakładzie Robót Inżynieryjnych w Nowym Sączu.

III 1989 – 1991 wiceprzewodniczący KO „S” w Nowym Sączu, brał aktywny udział w organizowaniu spotkań przed wyborami 4 VI 1989. 1989-1990 prezes zarządu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Complex Sp. z o.o. w Nowym Sączu. 1990-1994 radny z listy KO „S” i prezydent miasta Nowego Sącza. W 1990 pomysłodawca Czwartków u Prezydenta (spotkań artystycznych). 1990-1993 członek PC, współzałożyciel nowosądeckiej struktury. W 1992 inicjator Sądeckiej Dziecięcej Wiosny Artystycznej (corocznego przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży). W 1992 przewodniczący Komitetu Obchodów 700-lecia Nowego Sącza. W 1993 prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Nowym Sączu. W 1993 inicjator i współzałożyciel stowarzyszenia Związek Sądeczan, 1994-1998 wiceprezes, od 1998 prezes honorowy. Od 1993 członek BBWR, 1994-1996 przewodniczący Zarządu Głównego. 1993-1997 poseł RP z listy BBWR, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego BBWR; przewodniczący Podkomisji praw i obowiązków obywateli w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, ponadto zasiadał w Komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Konstytucyjnych o Zmianie Ustawy Konstytucyjnej o Trybie Przygotowania i Uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Lech Wałęsa powołał go do Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. W 1995 szef Krajowego Sztabu Wyborczego L. Wałęsy. 1996-2001 współtwórca i prezes stowarzyszenia (następnie partii politycznej) Ruch Solidarni w Wyborach. 1997-2001 członek Zespołu Koordynacyjnego AWS i jego rzecznik prasowy. 1997-2001 poseł RP III kadencji z listy AWS; przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ponadto zasiadał w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 1998-2002 prezes stowarzyszenia Nowy Sącz 2000 i radny z jego listy. 1999-2002 członek prezydium Zarządu Głównego PPChD. 2001-2006 radca prawny i adwokat w Centrum Usług Prawnych w Nowym Sączu (w 2003 zmiana nazwy na Kancelaria Adwokacka). W 2002 wiceprezes Rady Politycznej SKL – Ruch Nowej Polski. 2002-2005 prezes stowarzyszenia Twoje Miasto i radny Nowego Sącza z jego listy (2002-2006). 2003-2006 prezes w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. 2005-2006 prezes stowarzyszenia Sądecki Dialog, wybrany w 2006 do rady miasta z jego listy; rezygnacja z mandatu po objęciu stanowiska zastępcy prezydenta miasta Nowego Sącza w 2006.

Autor publikacji ''Ostatnie dni pierwszej prezydentury Lecha Wałęsy ...czyli kulisy kampanii wyborczej'' (1996), ''Wizja Parlamentu w nowej konstytucji'' (1994), ''O etyce w polityce'' (2001) oraz licznych artykułów na temat polityki w czasopismach.

Odznaczony złotą odznaką Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej (2009).

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Nowy Sącz

Opcje strony

do góry