Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Gwiżdż Jerzy

Jerzy Gwiżdż, ur. 10 VIII 1954 w Nowym Sączu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek prawo (1977). radca prawny (1981), adwokat (1986).

1977–1981 w SD, 1978–1981 radny MRN Nowego Sącza z SD.

1977–1979 kierownik działu organizacyjno-prawnego w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolniczych w Nowym Sączu, 1979–1983 radca prawny i z-ca dyr. w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zespole Zakładów Budowlano-Remontowych tamże.

27 VIII 1980 współorganizator 2-godzinnego strajku, przew. Komitetu Protestacyjnego w WSM. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego. We IX 1980 współinicjator powołania KIK w Nowym Sączu. X 1980 – VI 1981 wiceprzew. Komitetu Koordynacyjnego „S” tamże, 1980–1981 doradca prawny KZ w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym tamże; kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. książek Leszka Moczulskiego oraz pism „Goniec Małopolski” i „Robotnik”. 1980–1989 założył i prowadził w swoim mieszkaniu bibliotekę wydawnictw niezależnych/podziemnych. 9–11 I 1981 współorganizator i uczestnik strajku w Ratuszu w Nowym Sączu, (11–19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), I – VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska – Komisja w Nowym Sączu z komisją rządową ws. niezrealizowanych postulatów.

Po 13 XII 1981 w podziemnej „S” (z Wojciechem Michalcewiczem, Piotrem Kałamarzem); kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. książek Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Władysława Pobóg-Malinowskiego, Józefa Mackiewicza, pisma „Wiadomości Nowosądeckie”; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych; organizator pomocy prawnej i materialnej dla represjonowanych. 1982–1987 wielokrotnie przesłuchiwany, w 1983 zmuszony do zmiany pracy. 1983–1990 radca prawny w Zakładzie Robót Inżynieryjnych w Nowym Sączu.

III 1989 – 1991 wiceprzew. KO w Nowym Sączu, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO. 1989–1990 prezes zarządu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Complex Sp. z o.o. w Nowym Sączu. 1990–1994 radny z listy KO, prezydent Nowego Sącza. 1990–1993 w PC (współzałożyciel nowosądeckiej struktury). W 1993 prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Nowym Sączu; współzałożyciel Związku Sądeczan (1994–1998 wiceprezes, od 1998 prezes honorowy) tamże. 1993–1996 w BBWR (od 1994 przew. Zarządu Głównego). 1993–1997 poseł RP z listy BBWR, wiceprzew. Klubu Parlamentarnego BBWR. IV 1994 – 1995 członek Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. W 1995 szef Krajowego Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy. 1996–2001 współtwórca i prezes stowarzyszenia (nast. partii politycznej) Ruch Solidarni w Wyborach. 1997–2001 członek Zespołu Koordynacyjnego AWS, rzecznik prasowy. 1997–2001 poseł RP z listy AWS. 1998–2002 prezes Stowarzyszenia Nowy Sącz 2000, radny z jego listy. 1999–2002 członek prezydium Zarządu Głównego PPChD. 2001–2006 radca prawny, adwokat w Centrum Usług Prawnych w Nowym Sączu/ Kancelaria Adwokacka. W 2002 wiceprezes Rady Politycznej SKL-RNP. 2002–2005 prezes stowarzyszenia Twoje Miasto, radny Nowego Sącza z jego listy (2002–2006). 2003–2006 prezes w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu. 2005–2006 prezes stowarzyszenia Sądecki Dialog, wybrany w 2006 do rady miasta z jego listy; od 2006 z-ca prezydenta Nowego Sącza, po objęciu stanowiska zrezygnował z mandatu radnego.

Autor książek Ostatnie dni pierwszej prezydentury Lecha Wałęsy... czyli kulisy kampanii wyborczej (1996), Wizja Parlamentu w nowej konstytucji (1994), O etyce w polityce (2001) oraz licznych artykułów politycznych w czasopismach.

1980–1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy; 1981–1982 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w ramach KE krypt. Radny.

 

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry