Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Halej Wiesław

Wiesław Halej, ur. 8 I 1958 w Poturzynie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa (1983).

14–16 XII 1981 uczestnik strajku w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

1982 autor, redaktor, grafik i drukarz w piśmie „Biuletyn Informacyjny NZS Lublin. Wydanie Wojenne”. 1983–1985 współzałożyciel nieformalnej grupy studenckiej zajmującej się pracami wydawniczymi, drukiem i kolportażem (w grupie także Joanna Borys, Dariusz Dybciak, Marek Gorliński, Wiktor Tomasz Grudzień, Arkadiusz Kutkowski, Łucja Kwiatkowska, Bernard Nowak, Anna Rzepniewska i Maria Żytniak). 1983–1985 drukarz pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« FSC”, 1983–1986 pisma „Biuletyn Informacyjny Kolejarzy »Solidarność«”, 1984–1986 drukarz, współorganizator pracy wydawniczej (sprzęt, materiały, transport, lokale) pisma „Spotkania. Pismo Młodych Katolików”, 1985–1987 drukarz, współorganizator pracy wydawniczej w Wydawnictwie Fundusz Inicjatyw Społecznych „FIS”.

Od 1988 na emigracji w Austrii. Logistyk w sieci sklepów odzieżowych.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry