Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Halej Wiesław

Wiesław Halej, ur. 8 I 1958 w Poturzynie k. Tomaszowa Lubelskiego. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa (1983).

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

W 1982 autor, redaktor, przepisywacz, grafik i drukarz w piśmie „Biuletyn Informacyjny NZS Lublin. Wydanie Wojenne”. 1983-1985 współzałożyciel nieformalnej grupy studenckiej wydawniczej zajmującej się całokształtem działań związanych z pracami wydawniczymi, drukiem i kolportażem. 1983-1985 drukarz pisma „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC”. 1983-1986 drukarz pisma „Biuletyn Informacyjny Kolejarzy «Solidarność»”. 1984-1986 drukarz, współorganizator pracy wydawniczej w ramach pisma „Spotkania. Pismo Młodych Katolików”. 1985-1987 drukarz, współorganizator pracy wydawniczej w Wydawnictwie Fundusz Inicjatyw Społecznych „FIS”.

W 1988 wyjechał na stałe do Austrii. Pracuje jako logistyk w sieci sklepów odzieżowych.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry