Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Halicki Romuald

Romuald Halicki, ur. 31 I 1952 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Drogowe tamże (1969).

Do 1980 w PZPR.

1969–1971 zasadnicza służba wojskowa, 1971–1973 pracownik w Przedsiębiorstwie Produkcji Leśnej Las w Świerzawie, 1973–1986 ślusarz mechanik, monter na Wydz. Ołowiu Huty Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM w Lubinie.

29–31 VIII 1980 uczestnik strajku w HM Głogów.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel związku w HM Głogów; od 11 V 1981 członek Zarządu Zakładowej Komisji Robotniczej; VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, od VI 1981 członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Legnicy ZR Dolny Śląsk, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, członek prezydium ZR Dolny Śląsk (dział współpracy ogniw związkowych); 24 X 1981 delegat na II WZD Województwa Legnickiego.

13 XII 1981 pobity i zatrzymany przez ZOMO w siedzibie ZR przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu podczas druku „Komunikatu” RKS Dolny Śląsk; 17 XII 1981 internowany, osadzony w AŚ we Wrocławiu, nast. przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia tamże i w Grodkowie, 7 VII 1982 zwolniony. 1982–1983 współpracownik Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Województwa Legnickiego (kontakt z Zenonem Tankiewiczem) i Tajnej MKK Ziemia Głogowska. 1986–2010 górnik dołowy w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach/KGHM Polska Miedź SA Oddział ZG Rudna. 1986–1989 współpracownik podziemnych struktur „S” Zagłębia Miedziowego, działacz TKZ w ZG Rudna; 5–11 V 1989 przew. MKS w ZG Rudna, sygnatariusz porozumienia z władzami.

1989–1993 w „S”; 1 VII 1989–27 X 1990 członek, członek prezydium KZ „S” w ZG Rudna. 1989–2002 przew. Rady Ławniczej w Sądzie Rejonowym w Głogowie. Od lat 90. działacz Miedziowego Centrum Kolarstwa w Legnicy, późn. w Polkowicach. Od 2006 członek Zw. Zaw. Górników w Polsce przy KGHM Polska Miedź SA, wiceprzew.; 2020–2023 przew., od 2023 wiceprzew. Od 2010 na emeryturze.

1981–14 VIII 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy/p. V RUSW w Głogowie w ramach SO krypt. Kolumna–G; od 20 VI – 30 XII 1989 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOS krypt. Spór.

Łukasz Sołtysik

Głogów, Huta Miedzi Głogów, Region Dolny Śląsk, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony

do góry