Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hanasz Jan

Jan Hanasz, ur. 29 VII 1934 w Poznaniu, zm. 18 X 2020. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek astronomia (1955), od 2007 prof.

1955-1994 pracownik naukowy Zakładu Astronomii PAN (od 1976 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN) w Toruniu, 1981-1985 kierownik Pracowni Astrofizyki. 1964-1966 stypendysta Wydz. Astrofizyki CSIRO w Sydney; w l. 70. szef pierwszego polskiego eksperymentu kosmicznego na satelicie Interkosmos-Kopernik 500.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ukrywania sprzętu poligraficznego, współzałożyciel podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”, organizator druku, kolportażu; od V 1982 przewodniczący podziemnej grupy kierowniczej Regionu Toruńskiego „S”, 1983-1984 przewodniczący RKW Toruń. Organizator podziemnego Radia i TV „S” w Toruniu, 1984-1986 kontaktów zagranicznych Regionu. 14 i 26 IX 1985 (z Zygmuntem Turłą, Piotrem Łukaszewskim, Grzegorzem Drozdowskim i Leszkiem Zaleskim) emitował hasła wzywające do bojkotu wyborów na wizji TVP1; aresztowany podczas 2. emisji, 20 I 1986 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata; po wyjściu przeniesiony na niższe stanowisko pracy, pozbawiony możliwości wyjazdów za granicę. 1986-1989 współpracownik Diecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Społecznego. W 1987 organizator seryjnej produkcji nadajników do emitowania haseł na wizji tv, zawieszonej po rewizji SB na Wydz. Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i konfiskacie sprzętu.

W 1989 przywrócony na poprzednie stanowisko pracy; od 1994 pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN w Toruniu. Członek Kapituły Fundacji Polcul.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 4 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Spektrum.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony

do góry