Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Handke Waldemar

Waldemar Handke, ur. 30 VI 1958 w Lesznie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia (1982), w 2006 doktorat, w 2014 habilitacja.

Od VII 1981 członek Regionalnego KOWzP w Lesznie.

13 XII 1981 internowany w AŚ w Ostrowie Wlkp., następnie w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, zwolniony 19 II 1982. IX 1982 – III 1984 pracownik Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; inicjator i członek TZR „S” w Lesznie, redaktor pisma „Komunikaty TZR”. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1984-1985 autor w poznańskiej Oficynie Głosy (ps. Andrzej Nowicz). IV-XII 1984 pracownik zakładu rzemieślniczego (chromowanie łyżeczek), następnie do VI 1985 bez zatrudnienia, 1985-1989 pracownik Biura Dokumentacji Zabytków w Lesznie, 1988-1990 redaktor pisma „Solidarność Leszczyńska” i „Gazeta Leszczyńska”.

1989-1990 sekretarz TZR, członek KO „S” Regionu Leszczyńskiego. 1989-1991 dyr. Biura Poselskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Lesznie, 1990-1994 radny Miasta Leszno, 1990-1992 przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego, 1993-1994 kierownik Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Lesznie, 1994-2004 m.in. nauczyciel historii i dyr. I Prywatnego LO im. Tadeusza Łopuszańskiego w Lesznie, od 2004 pracownik IPN Oddział w Poznaniu. W 1995 inicjator, członek założyciel, od 2000 prezes Instytutu im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Lesznie, redaktor wydawnictwa Instytutu i redaktor naczelny pisma „Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość”. Członek zwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK: członek Komisji Historycznej Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK, członek nadzwyczajny Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Autor lub współautor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych, m.in. ''Stosunki państwo–Kościół w latach 1944-1956'' (1984), ''Zbawca czy tyran? Wokół legendy Józefa Piłsudskiego'' (1985), ''Polegaj jak na Zawiszy... Dzieje młodzieżowej organizacja AK „Zawisza”'' (1997), ''„Solidarność” Region Leszczyński 1980-2005'' (2005) oraz ''Solidarność Leszczyńska 1980-1990'' (2010), ''Semper Fidelis. Dzieje Pułku 6 Pancernego „Dzieci Lwowskich”'' (2006), ''Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce'', t. 1-4 (2007), ''Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty'' (2009). Współredaktor m.in. ''Wołyń i Małopolska Wschodnia 1943-1944'' (2004), ''Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955'' (2006), ''Bitwy generała Władysława Andersa'' (2007), ''Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989'' (2009).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Medalem Świadek Historii (2010), srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2004), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), medalem Pro Memoria (2009), medalem Pro Patria (2012).

8 X 1981 – 26 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lesznie w ramach SOR krypt. Pomocnicy; 15 XII 1982 – 7 XII 1983 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Komunikat; 15 IX 1984 – 12 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w Lesznie w ramach SOR krypt. Aktywiści, włączonej do SOR krypt. Polip; 3 I 1985 – 2 I 1987 w ramach SOS krypt. Historyk.

 

Rafał Kościański

Region Leszno, Leszno

Opcje strony

do góry