Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Harasim Józef Zbigniew

Józef Zbigniew Harasim, ur. 8 I 1948 w Zamościu, zm. 25 VI 2018 w USA. 1962-1964 uczeń ZSZ przy Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Zamościu (nauka przerwana).

1966-1969 pracownik Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Bielsku-Białej, 1972-1983 Zakładów Metalowych Zamet w Zamościu (od l. 70. Fabryka Aparatury Mleczarskiej Spomasz).

We IX 1980 organizator strajku w FAM Spomasz; od X 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; X 1980 – I 1981 wiceprzewodniczący, I-VII 1981 przewodniczący MKZ Zamość; I-V 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR, od jesieni 1981 członek komisji ds. więziennictwa przy ZR. Od III 1981 jako właściciel niewielkiego gospodarstwa pod Zamościem współorganizator struktur „S” RI, organizator i wiceprzewodniczący Koła „S” RI w Płoskiem k. Zamościa; reprezentant (z Michałem Zającem) struktur woj. zamojskiego w czasie strajku ustrzycko-rzeszowskiego; przewodniczący gminnego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Zamościu, obserwator gminnych zebrań wyborczych; 27 XI – 13 XII 1981 współorganizator akcji okupowania siedziby Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Zamościu (początkowo jako przewodniczący woj. KS „S” RI).

13 XII 1981 zatrzymany przez ZOMO podczas odblokowywania siedziby WK ZSL, internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, od 9 I 1982 we Włodawie, od 23 IV 1982 w Kwidzynie, zwolniony 22 X 1982. Od XII 1982 ponownie działacz podziemia w woj. zamojskim, organizator zbiórki żywności w gm. Zamość i Skierbieszów dla rodzin osób represjonowanych w Świdniku oraz na potrzeby akcji Wakacje z Bogiem. Na początku 1983 autor Petycji do władz PRL o zaprzestanie więzienia i represjonowania działaczy politycznych i związkowych. W 1983 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za udział 10 VII 1983 w nielegalnym zgromadzeniu na placu katedralnym w Lublinie.

Od XII 1983 na emigracji w USA; zatrudniony jako operator sprzętu przy budowie dróg; współorganizator pomocy dla podziemnych struktur „S” RI w woj. zamojskim.

26 VI 1985 – 25 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Zamościu w ramach KE krypt. Kędzierzawy.

 

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry