Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hardek Władysław

Władysław Hardek, ur. 3 VI 1947 w Krakowie. Ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Krakowie (1968), 1967–1968 student AGH tamże.

1 IX 1961 – 1987 ślusarz, mistrz i st. mistrz w warsztatach łożyskowych i szlifierni walców na Wydz. Walcowni Zimnej Blach (ZB-1) HiL w Krakowie.

W VIII 1980 członek KS, nast. Komitetu Robotniczego ZB-1. Od IX 1980 w „S”; 6 IX 1980 współzałożyciel Komitetu Robotniczego Hutników HiL, członek Plenum KRH, odpowiedzialny za koordynację zespołu ds. kontaktów zewnętrznych, od 17 IX 1980 zarządu KRH, 26 IX 1980 – 17 III 1981 przew. KRH, VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek ZR; IX 1981 delegat na I KZD.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL, członek KS Hutników przekształconego w RKS Małopolska. Po pacyfikacji strajku w ukryciu, organizator podziemnej „S” w Małopolsce. 20 I 1982 – 19 VIII 1983 współzałożyciel i przew. RKW Małopolska, I – IV 1982 współzałożyciel Ogólnopolskiego Komitetu Oporu, 22 IV 1982 – 19 VIII 1983 członek TKK. I 1982 – VIII 1983 w imieniu RKW podpisywał oświadczenia i komunikaty publikowane w podziemnych pismach: „Aktualności”, „Biuletyn Małopolski” i „Serwis Informacyjny”. 19 VIII 1983 aresztowany w Pile; 22 VIII 1983 odczytał w gł. wydaniu Dziennika Telewizyjnego oświadczenie o ujawnieniu się i wezwał do zaniechania działalności konspiracyjnej. Odmówił jednak udzielenia władzom jakichkolwiek informacji mogących pomóc w zwalczaniu „S”, 24 VIII 1983 zwolniony. IX–X 1983 ponownie pracownik HiL, izolowany przez środowiska podziemia. Bezskutecznie nakłaniany do współpracy przez SB; szantażowany w zw. z ciężką chorobą syna, odrzucił ofertę pomocy w jego leczeniu w zamian za współpracę. VII 1984 przewieziony helikopterem do Gdańska w celu nakłonienia aresztowanego wówczas Bogdana Lisa do zaniechania działalności opozycyjnej. XII 1986 odrzucił propozycję wejścia do Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. Od 1987 na emigracji w RFN, nast. USA i Kanadzie, gdzie pracuje jako kierowca.

5 IV 1982 – 24 X 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Znicz; 25 X 1983 – 2 V 1988 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Hades.

 

 

Monika Litwińska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry