Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Harasym Jan

Jan Harasym, ur. 28 XII 1952 w Siemianowicach Śl. Ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących w Katowicach (1976).

1973-1981 pracownik Kombinatu Budownictwa Węglowego Fabud w Siemianowicach Śl. na Wydz. Konstrukcji Stalowych W-2.

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej; w 1981 członek KOWzP przy Fabudzie, prowadził działalność informacyjną dot. procesów politycznych i osób uwięzionych; kolporter niezależnych wydawnictw.

15 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Siemianowicach Śl., internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie, zwolniony 23 VII 1982; 28 VII 1982 zatrzymany, doprowadzony do KM MO w Siemianowicach Śl., zwolniony po kilku godz.; zwolniony z pracy, zatrudniony jako uczeń, następnie zdobnik szkła kryształowego w zakładzie rzemieślniczym. 1982-1983 członek redakcji podziemnego pisma „Viktoria”; 15 VIII 1982 – 5 V 1989 współorganizator, działacz Miejskiego Komitetu Oporu „S” w Siemianowicach Śl.

1994-2007 pracownik Fabryki Elementów Złącznych Fest w Siemianowicach Śl., od 2007 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Monika Kobylańska

Region Śląsko-Dąbrowski, Siemianowice Śląskie

Opcje strony

do góry