Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hejnowicz Radosław

Radosław Hejnowicz, ur. 14 X 1964 we Wrocławiu. Ukończył Liceum Zawodowe Mechaniczno-Elektryczne we Wrocławiu (1984); absolwent Wydz. Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1989).

Wiosną 1980 uczestnik akcji rozklejania plakatów, wzywających do bojkotu wyborów Sejmu PRL.

Od 13 XII 1981 uczestnik protestów ulicznych, kolporter niezależnej prasy, otrzymywanej od pracowników strajkujących zakładów. Od I 1982 organizator podziemnej poligrafii, drukarz ulotek i plakatów. W V 1982 współzałożyciel Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej. 1982-1983 uczestnik

demonstracji i starć z ZOMO na ulicach Wrocławia. W XII 1982 w zespole redakcyjnym podziemnego pisma „Młodzież”, organizator kolportażu; w 1983 współzałożyciel Oficyny Wydawniczej Młodzież, od VI 1983 pn. Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka Wydawnictwo im. Grzegorza Przemyka, oficyna poetycka działająca 1985-1988 w Siedlcach, nazwana przez młodych poetów skupionych wokół niej w hołdzie innemu młodemu poecie zamordowanemu przez MO. (rozwój tej inicjatywy zahamowały aresztowania z VI i XII 1983). IX-X 1983 uczestnik szkolenia dla drukarzy, przeprowadzonego przez Solidarność Walczącą; od 1983/1984 lider PNOM. 8 XII 1984 zatrzymany na 48 godz., podczas rewizji w jego mieszkaniu skonfiskowano podziemne wydawnictwa, w związku z tym czasowo wyłączył się działalności opozycyjnej. Od 1985/1986 udostępniał mieszkanie poligrafii Solidarności Walczącej, następnie Niezależnej Oficyny Studenckiej i działaczom opozycyjnego środowiska związanego z Pawłem Kociębą-Żabskim. Od 1985 ponownie kolporter prasy podziemnej, m.in. „Z dnia na dzień”, „Solidarności Walczącej”. W V 1989 uczestnik strajku okupacyjnego na AE.

Od 1990

zatrudniony w Banku Zachodnim/BZ WBK SA we Wrocławiu.

 

Artur Adamski

Opcje strony

do góry