Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Herczyński Ryszard

Ryszard Herczyński, ur. 15 III 1926 w Łodzi, zm. 26 III 2009 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Matematyki (1951), w 1955 doktorat.

1942-1968 w PPR/PZPR, wystąpił z partii w proteście przeciw jej polityce w 1968; 1955-1980 w ZNP. 1955-1986 pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. W 1975 sygnatariusz Listu 59 przeciw zmianom w Konstytucji PRL. W 1976 autor publikacji w paryskiej „Kulturze” (ps. Bazyli Łopata), 1976-1977 anonimowo w „Nature”, w 1978 w „Zapisie” (ps. Kornel Jankowski).

Od IX 1980 w „S”. W X 1980 inicjator, członek założyciel Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. W XII 1981 uczestnik Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie, autor referatu.

13-19 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce i Jaworzu; współautor „Czasu próby”, dokumentu określającego zasady postępowania uczonego w okresie stanu wojennego. Od 1982 działacz na rzecz utrzymania współpracy naukowej między Polską a USA, m.in. przez kontakty z pracownikami Ambasady USA w Polsce. 9 V 1982 aresztowany pod zarzutem kontaktów z osobami działającymi na rzecz obcej organizacji w celu działania na szkodę interesów politycznych PRL, przetrzymywany w Areszcie Tymczasowym KS MO, następnie w AŚ Warszawa-Mokotów, 26 VI 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 2 lata więzienia; 15 IX 1982 w wyniku rewizji przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego uniewinniony i zwolniony; 5 X 1982 w wyniku rewizji prokuratorskiej ponownie aresztowany, 18 X 1982 skazany na 16 mies. więzienia, osadzony w ZK w Warszawie; 30 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

Od 1986 na wcześniejszej emeryturze. 1987-1988 wykładowca (Visiting Fellow) w Trinity College, Cambridge; 1989-1990 w Queens College, Oxford; 1992-1995 z-ca dyr. Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, odpowiedzialny za współpracę naukową między Polską i Wlk. Brytanią.

Autor licznych publikacji naukowych i in., np. ''Spętana nauka. Opozycja intelektualna w Polsce 1945-1970'' (Warszawa 2008).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry