Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Heresztyn Jan

Jan Heresztyn, ur. 23 VI 1933 w Małgowie k. Kalisza, zm. 22 I 2009. Ukończył SP w Liskowie (1948).

1955-1965 właściciel gospodarstwa rolnego w Myszkowicach k. Turka, 1965-1984 w Wygodzie k. Liskowa.

Od IX 1980 współorganizator „S” RI w gm. Lisków, 6 X 1980 zorganizował w Liskowie spotkanie rolników z Bogusławem Śliwą, sekretarzem MKZ, od X 1980 przewodniczący Tymczasowego Zarządu Gminnego, następnie ZG, w 1981 członek Rady Wojewódzkiej w Kaliszu.

Po 13 XII 1981 działacz nieformalnych podziemnych struktur ZG oraz Rady Wojewódzkiej „S” RI; kurier (z Leonardem Duszeńką) podziemnych wydawnictw przywożonych z klasztoru oo. Bernardynów w Warcie, współorganizator skrzynek kolportażowych w ukrytych w lesie i wkopanych w ziemię słojach i pojemnikach, organizator sieci kolportażu w gm. Lisków (we współpracy m.in.: z Antonim Janickim, Janem Wołowiczem, Janem Kaczmarkiem, Edwardem Cichoszem, Tadeuszem Kowalczewskim, Józefem Brusiem, Janem Jaromą, Janem Wawrzyniakiem, Leonem Lamentem, Tadeusz Tanasiem, Zdzisławem Heresztynem, Eugeniuszem Kuźnikiem, Stanisławem Miklasem i Mieczysławem Walczykiewiczem); drukarz i kolporter (z Michałem Błasikiem i L. Duszeńką) ulotek „S” RI (m.in. na przystankach PKS); uczestnik Duszpasterstwa RI Okręgu Kalisko-Sieradzkiego przy klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu oraz spotkań organizowanych przez ks. Mariana Lipskiego w Głogowcu k. Kutna z udziałem m.in. Lecha Wałęsy i Leszka Moczulskiego, także stamtąd kolporter wydawnictw podziemnych; współinicjator Apelu podziemnej Rady Wojewódzkiej „S” RI o przekazywanie produktów rolnych Komitetowi Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Kaliszu. Wielokrotnie przesłuchiwany na posterunku MO w Liskowie i w WUSW w Kaliszu, kilkakrotne rewizje w domu. 1984-1988 rolnik w Chrustach k. Liskowa, od 1988 na rencie.

W 1989 współorganizator reaktywowanych struktur „S” RI, od I 1989 przewodniczący Tymczasowej Gminnej Rady w Liskowie i wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej w Kaliszu. Od 1998 na emeryturze.

Do 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Herszt.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry