Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hermanowicz Jan

Jan Hermanowicz, ur. 31 III 1961 w Człuchowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Słupsku (1980).

1978 – VII 1980 pracował w Ochotniczym Hufcu Pracy przy Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Słupsku. IX 1980 – VI 1982 monter urządzeń przemysłowych w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej na Wydziale W-2 w SKP.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w SKP. I-III 1982 wraz ze Zbigniewem Tomysem, Leszkiem Demczukiem, Krzysztofem Rączkowskim, Ryszardem Kłosem, Janem Kupiturskim i Bogusławem Gawrysiakiem kolporter podziemnych biuletynów „Niezależny Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 3-25 IX 1981 przez ZR „S” w Zielonej Górze (ostatni znany nr 26., faktycznie 16.). «Solidarność»” i „Krzyk” na terenie SKP oraz Wybrzeża Gdańskiego. 6 III 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 5 VII 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 2 VIII 1983 na mocy amnestii.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry