Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hernas Czesław

Czesław Hernas, ur. 12 VII 1928 w Sokalu, zm. 11 XII 2003 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1951), w 1960 doktorat, w 1964 habilitacja, od 1971 profesor nadzwyczajny, od 1976 profesor zwyczajny.

1951–1960 asystent w Katedrze Historii Literatury Polskiej, 1971-1985 dyr. Instytutu Filologii Polskiej UWr, 1975-1982 kierownik problemowy zespołu Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja. Od 1977 współpracownik Latającego Uniwersytetu, TKN, wrocławskiego SKS, KSS Ziemi Dolnośląskiej; autor artykułów w pismach niezależnych, m.in. w „Biuletynie Dolnośląskim”.

Od jesieni 1980 współtwórca „S” na UWr, prowadził wykłady dla strajkujących studentów. W 1981 uczestnik Kongresu Kultury Polskiej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, od 23 XII 1981 w Grodkowie, 24 VII 1982 zwolniony. W 1983 współtwórca pisma „Obecność”; jako członek Senatu UWr występował w obronie represjonowanych studentów i pracowników naukowych, uczestnik protestów społecznych, wieców, demonstracji, sygnatariusz szeregu petycji, uczestnik niezależnego życia kulturalnego, m.in. wykładowca Wrocławskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 28 XI 1985 odwołany ze stanowiska dyr. Instytutu Filologii Polskiej UWr przez ministra nauki, techniki i szkolnictwa wyższego.

Autor kilkuset artykułów naukowych, kilkudziesięciu opracowań Biblioteki Narodowej, książek gł. z zakresu historii literatury i folklorystyki, podręcznika akademickiego ''Barok'' (1972), książek naukowych: ''Hejnały polskie: studium z historii poezji melicznej'' (1961) i in.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry