Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hetman-Sztyma Krystyna

Krystyna Hetman-Sztyma, ur. 28 I 1947 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek fizyka (1968).

1968-2001 nauczycielka fizyki w IX LO w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Koła w IX LO, członek KZ Pracowników Oświaty i Wychowania, szefowa Komisji Interwencji przy KZ POiW, członek MKZ POiW; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska. W XII 1981 uczestniczka negocjacji ws. Karty Nauczyciela.

13 XII 1981 – 1984 członek TKZ POiW (we współpracy z Urszulą Wachowską, Grażyną Gałką-Ziółkowską, Barbarą Wachowską, Łucją Olearską): zbierała składki na działalność związkową i pomoc dla represjonowanych; w swoim mieszkaniu prowadziła punkt kolportażowy podziemnych wydawnictw (m.in. „Być Albo Nie Być”, „Obserwator Wielkopolski”, „Wiatr od Morza”, „Tygodnik Mazowsze”, znaczki poczt podziemnych, kasety wideo). 1983-1989 współorganizatorka Duszpasterstwa Nauczycieli w Poznaniu przy Seminarium Towarzystwa Chrystusowego (z U. Wachowską, Anną Lipczyńską, Arkadiuszem Małyszką, Karolem Seifertem). 1988-1989 współzałożycielka (z U. Wachowską, G. Gałką-Ziółkowską, Ireną Jegliczką, A. Małyszką, K. Seifertem) Komisji Organizacyjnej POiW Region Wielkopolska.

W 1989 współpracowniczka KO „S” w Poznaniu. Od 2001 na emeryturze.

Arkadiusz Małyszka

Opcje strony

do góry