Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hetzig Zdzisław Jan

Zdzisław Jan Hetzig, ur. 26 XI 1952 w Bydgoszczy. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1975).

1967-1972 pracownik Zakładów Teletechnicznych Telfa tamże, 1972-1974 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (od 2005 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) tamże, 1974-1976 Fabryki Pras Automatycznych Formet tamże, w 1976 Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach, 1976-1979 Zakładów Radiowych Eltra w Bydgoszczy, 1979-1980 Zakładów Remontowo-Montażowych Przemysłu Mięsnego Metalowiec tamże, 1980-1981 ponownie Eltry. 1967-1972 w ZMS. W 1978 członek ROPCiO, RMP, kolporter (wraz z Mirosławem Rybickim z Gdańska) z Gdańska) ulotek i pism niezależnych w Bydgoszczy: „Bratniaka”, „Robotnika”. 1978-1980 represjonowany: wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., następnie relegowany z wieczorowych studiów wyższych. W 1979 członek Klubu Samoobrony Społecznej Regionu Kujawskiego i Ziemi Chełmińskiej. 11 XI 1979 uczestnik demonstracji patriotycznej w Gdańsku, zatrzymany na 48 godz. (wraz z Aleksandrem Hallem).

Od IX 1980 w „S”, członek MKZ, odpowiedzialny za poligrafię i prasę związkową; na wniosek „S” ponownie przyjęty do pracy w Eltrze, przewodniczący Komisji Oddziałowej „S”.

Od VI 1981 na emigracji w RFN.

Rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Uzdrowiciel.

 

Krzysztof Osiński|Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry