Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hilbrycht Jerzy

Jerzy Hilbrycht, ur. 3 III 1950 w Wadowicach. Absolwent Politechniki Śl. w Gliwicach, Wydz. Automatyki (1972).

1972-1975 pracownik Zakładów Automatyzacji i Mechanizacji Przemysłu Metali Nieżelaznych w Kętach, 1975-1979 asystent w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów Mera-PIAP w Warszawie, 1979-1993 pracownik serwisu maszyn numerycznych w Fabryce Wtryskarek Ponar w Żywcu.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w FW Ponar, członek MKZ Bielsko-Biała; w V 1981 delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR, przewodniczący żywieckiej delegatury „S”, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK. 1981-1989 członek KIK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, zwolniony 29 IV 1982. Od 1988 członek jawnej Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”, w 1988 inicjator reaktywowania „S” w FW Ponar. Od II 1989 przewodniczący KZ w FW Ponar.

IV 1989 – VI 1990 przewodniczący KO „S” Ziemi Żywieckiej. 1998-2002 w ZChN. 1990-1994 radny Miasta Żywiec z listy KO „S” ZŻ, wiceburmistrz Żywca, 1998-2002 radny Powiatu Żywieckiego z listy AWS, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. 1993-1998 prezes Fundacji Solidarna Pomoc, 1998-2004 z-ca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 2004-2007 pełnomocnik starosty żywieckiego ds. młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych, od 2007 pracownik administracyjny Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

1972-1973 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Katowicach i Krakowie w ramach KE; 1982-1983 przez Wydz. V KW MO w Bielsku-Białej w ramach SOS; 1986-1988 przez p. V RUSW w Żywcu w ramach KE krypt. Zjazd.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Żywiec

Opcje strony

do góry