Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hodysz Adam

Adam Hodysz, ur. 21 X 1940 w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, kierunek matematyka (1964).

Od 1965 w PZPR. 1964-1974 oficer kontrwywiadu, 1975-1984 oficer Wydziału Śledczego KW MO w Gdańsku. W XII 1978 nawiązał kontakt z opozycją przez zatrzymanego i przesłuchiwanego Aleksandra Halla, którego następnie informował o metodach działania SB, planowanych zatrzymaniach prewencyjnych, agentach w strukturach opozycji i „S” (dzięki jego informacjom w ciągu 6 lat udało się zdemaskować wielu tajnych współpracowników SB, m.in. Edwina Myszka, współzałożyciela WZZ Wybrzeża); 12 XII 1981 ostrzegł A. Halla, że należy się liczyć „z operacją nadzwyczajną”.

Po 13 XII 1981 w kontakcie z ukrywającym się Bogdanem Borusewiczem. W X 1982 przekonał do współpracy z podziemiem podoficera SB Piotra Siedlińskiego. Zagrożony aresztowaniem odrzucił propozycję B. Borusewicza i A. Halla, by się ukryć. 5 III 1984 napisał wniosek o zwolnienie ze służby, 24 X 1984 aresztowany, konsekwentnie odmawiał zeznań, we IX 1985 skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Słupsku na 3 lata więzienia, SN podwyższył wyrok do 6 lat, osadzony m.in. w AŚ Warszawa-Mokotów, ZK w Koszalinie i Barczewie, 30 XII 1988 zwolniony warunkowo, w 1990 w wyniku rewizji nadzwyczajnej SN oczyścił go z zarzutów.

W 1989 pracownik Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Gdańsk (do 1987 SP Świetlik). W 1990 pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych ds. weryfikacji kadr SB, 1990-1993 szef Delegatury UOP w Gdańsku: wykonując uchwałę Sejmu z 28 V 1992 przekazał ministrowi spraw wewnętrznych Antoniemu Macierewiczowi akta TW Bolka dot. urzędującego Prezydenta RP Lecha Wałęsy; odwołany ze stanowiska przez (powołanego na miejsce A. Macierewicza) ministra spraw wewnętrznych Andrzeja Milczanowskiego. 1996-2000 powtórnie szef Delegatury UOP w Gdańsku, od 2001 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

2 I 1989 – 27 I 1990 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Szakal.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry