Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hoffmann Stanisław Andrzej

Stanisław Andrzej Hoffmann, ur. 9 XI 1949 w Zaborowicach k. Góry. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydz. Lekarskiego (1974), doktorat (1998).

1968–1974 w ZSP.

1974–2001 stażysta, lekarz w ZOZ/Samodzielnym Publicznym ZOZ w Górze.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przew. KZ. Od 18 V 1981 wiceprzew. MKK Ziemi Górowskiej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim, 24 XII 1981 zwolniony. 1984–2001 ordynator oddziału ginekologii i położnictwa w ZOZ/SP ZOZ w Górze, 1991–1995 i 1998–2001 dyr.

1989–1991 senator RP z listy KO „S”. VII–VIII 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. b. funkcjonariuszy SB w Lesznie. Od 1993 założyciel, prezes Towarzystwa Ziemi Górowskiej. 1997–2002 w AWS (przew. koła w Górze). 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu z listy AWS. Od 2002 założyciel i lekarz w Przychodni Lekarzy Specjalistów Pharma Medica w Górze, 2006–2012 lekarz w SP ZOZ w Lubinie, od 2010 biegły sądowy, 2012–2013 prezes Powiatowego Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze, 2015–2019 ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Nowym Szpitalu we Wschowie, od 2017 członek Leszczyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego, od 2019 lekarz w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o.

2 II 1982–30 III 1983 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO w Lesznie jako TW ps. Andrzej, do współpracy nie doszło; 11 V 1989–20 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lesznie w ramach SO krypt. Organizacja; 4 II 1989–1 XII 1989 przez RUSW w Górze w ramach KE.

Mirosław Żłobiński

Region Dolny Śląsk, Region Leszno, Leszno, Góra

Opcje strony

do góry