Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hohendorff Adam

Adam Hohendorff, ur. 16 IX 1961 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek polonistyka (1987).

Od X 1980 w NZS UŁ, prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych; współorganizator wykładów TKN; I/II 1981 uczestnik strajku studentów łódzkich uczelni o rejestrację NZS, redaktor pisma strajkowego „Akces”; od wiosny 1981 członek Uczelnianej Komisji Rewizyjnej NZS UŁ, od jesieni przewodniczący; autor artykułów do pisma NZS UŁ „Veto”; w XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na Wydz. Prawa i Administracji UŁ; od 1982 stały współpracownik podziemnych pism: „Solidarność Walcząca”, „Szaniec”, „Biuletyn Łódzki”, w kontakcie ze środowiskami „S” w Warszawie, Łomiankach, Częstochowie, Radomsku, z warszawskim Oddziałem Solidarności Walczącej (grupa Tomasza Szostka, Adama Cymborskiego i Jacka Guzowskiego). 2 IX 1982 aresztowany za udział w warszawskiej manifestacji 31 VIII, osadzony w AŚ w Warszawie-Białołęce, 4 X 1982 zwolniony, sprawę umorzono na mocy amnestii z VII 1983. 1984-1985 przewodniczący samorządu studenckiego na Wydz. Filologicznym, przedstawiciel studentów w Senacie UŁ; twórca i redaktor podziemnego pisma NZS UŁ „Notatnik Akademicki”. 1986-1988 nauczyciel w SP nr 192 w Łodzi, nast. w liceach warszawskich: 1988-1991 Liceum Medycznym nr 1, 1991-1996 Społecznym LO nr 10, od 1996 Społecznym LO nr 4 im. Batalionu AK Parasol.

1989-1991 działacz PPS (do 1990 w PPS Jana Józefa Lipskiego), autor tekstów do „Robotnika” i „Robotnika Łódzkiego”. 1989-1993 członek Prezydium Komisji Międzyzakładowej „S” Oświaty Wola w Warszawie, redaktor nacz. „Oświaty i Woli” – późniejszego organu „S” Nauczycielskiej dzielnic: Wola, Śródmieście, Mokotów i Praga Północ. 1991-1992 współpracownik „Przeglądu Oświatowego”, ogólnopolskiego dwutygodnika „S” Pracowników Oświaty i Wychowania, autor artykułów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

3 II 1984 – 16 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Myśliciele.

 

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry