Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Holewiński Wacław

Wacław Holewiński, ur. 27 III 1956 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Prawa (1979), 2000–2001 doktorant na Wydz. Historii tamże.

1976–1981 jako współzałożyciel i prowadzący biblioteki wydawnictw niezależnych na UW. 1977–1979 drukarz, składacz i redaktor w NOW-ej, kolporter prasy niezależnej (m.in. „Biuletyn Informacyjny” KOR, „Zapis”) 1977–1980 współpracownik KSS KOR, 1979 udostępniał mieszkanie na wykłady TKN, wielokrotnie zatrzymywany przez SB. 1978–1981 współzałożyciel i szef Niezależnej Spółdzielni Wydawniczej-1 (pocz. w ramach NOW-ej, potem jako samodzielne wydawnictwo), tamże drukarz, redaktor, organizator produkcji wydawniczej i lokali. Od III 1981 pracownik etatowy w KKK NZS, zatrudniony tamże jako st. specjalista ds. wydawnictw.

13 XII 1981–13 I 1982 w ukryciu. 13 I 1982 zatrzymany, 15 I–21 VII 1982 internowany w Warszawie-Białołęce. 1982–1993 współzałożyciel i szef Wydawnictwa Przedświt, organizator produkcji, transportu, kolportażu, lokali, redaktor, drukarz, kolporter tamże, do 1989 podejmował prace fikcyjne (np. biuro pisania podań, pomoc domowa malarza Henryka Wańka, sekretarz pisarza Jarosława Markiewicza). 31 V–6 VIII 1984 aresztowany, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, 1985–1989 przedstawiciel Wydawnictwa Przedświt w Funduszu Wydawnictw Niezależnych.

1989–2001 szef działającego legalnie Wydawnictwa Przedświt, 1993–1996 aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie, od 2001 praca twórcza: prozaik, dramaturg, autor scenariuszy filmowych i powieści, współautor cyklicznych radiowych audycji literackich Jak pisarz z pisarzem (Radio Wnet) i Mistrz i Katarzyna (Program III Polskiego Radia).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

13 IV 1979–18 XII 1980 rozpracowywany przez Sekcję II Wydz. III/Sekcję III Wydz. III-2 KS MO w ramach SOS krypt. Daniel; 18 XII 1980–23 IX 1989 Sekcję III Wydz. III‑2 KS MO/Wydz. III‑2 SUSW w ramach SOR krypt. Daniel.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry