Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hulboj Teresa Maria

Teresa Maria Hulboj, ur. 13 IV 1957 w Szczecinie, zm. 5 II 2019 w Rajczy. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydz. Pedagogiczny (1982; magisterium 1985).

Od 1976 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Huberta Czumę przy kościele św. Andrzeja Boboli w Szczecinie.

W X 1980 współzałożycielka NZS w WSP w Szczecinie, następnie sekretarz, w II 1981 uczestniczka strajku studenckiego w WSP o rejestrację NZS, XI/XII 1981 studenckiego strajku solidarnościowego w WSP ze studentami radomskiej WSI.

Po 13 XII 1981 uczestniczka organizowanych przez NZS akcji ulotkowych i malowania na murach, zbierania informacji i zbiórek pieniężnych; 1982-1989 kolporterka podziemnych wydawnictw (m.in. „BIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Jedność z Podziemia”, „KOS”, „Obraz”, „Obecność”, „Okno”, „Czarna Skrzynka”, „Lustro”, książki Kręgu, NOWej); w 1982 redaktor i drukarz szczecińskiej edycji pisma „KOS” (z Pawłem Bartnikiem, Jarosławem Jasińskim, Adamem Jeżewskim, Antonim Radziewiczem, Marcinem Wyrzykowskim i Tomaszem Wyrzykowskim). 21 VIII 1982 aresztowana w lokalu drukarni, przetrzymywana w areszcie KW MO w Szczecinie, w X 1982 skazana wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 2,5 roku więzienia, osadzona w ZK w Kamieniu Pomorskim i Bydgoszczy-Fordonie, od 16 IV 1983 przerwa w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia, w VII 1983 zwolniona na mocy amnestii; po aresztowaniu relegowana z uczelni (krótko przed egzaminem magisterskim). 1983-1990 logopeda w Wojewódzkiej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Szczecinie. W 1985 drukarz pisma „Jedność”, 1986-1988 współzałożycielka, redaktor i drukarz szczecińskiego pisma „Wolność i Pokój” (z Markiem Adamkiewiczem, Andrzejem Kotulą, Marzeną Kowalską i Jerzym Kowalskim).

Od 1990 właścicielka Agencji Logopedycznej w Szczecinie. Autorka i współautorka poradników z zakresu logopedii.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry