Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Hukiewicz Kazimierz

Kazimierz Hukiewicz, ur. 15 I 1944 w miejscowości Meducha (woj. stanisławowskie; obecnie Ukraina). Ukończył Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Glińsku.

Od 1962 prowadzi własne gospodarstwo rolne w Rusinowie k. Świebodzina. 1962-1970 w ZMW, 1965-1985 w ZSL, usunięty przez woj. sąd partyjny.

Od jesieni 1980 organizator struktur Solidarności Wiejskiej w woj. zielonogórskim, od 5 I 1981 członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Solidarność Wiejska (następnie WKZ „S” RI) w Zielonej Górze, przewodniczący Zarządu Gminnego „S” RI w Świebodzinie; kolporter pism niezależnych wśród zielonogórskich rolników (m.in. „Wolny Rolnik” i „Solidarność Rolników Środkowego Nadodrza”). W VIII 1981 organizator akcji protestacyjnej rolników w Rusinowie i Glińsku, podczas której zaorano i okupowano pola należące do Zakładu Rolnego w Lubogórze, członek Komitetu Akcji Protestacyjnej „S” RI tamże, uczestnik rozmów z przedstawicielami władz administracyjnych w Glińsku, 6 IX 1981 sygnatariusz porozumienia dot. zwrotu ziemi odebranej rolnikom „bezprawnie lub z rażącą krzywdą”; przesłuchiwany przez Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie w związku ze śledztwem prowadzonym w 1981-1982 ws. tej akcji protestacyjnej.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze, następnie w Głogowie, zwolniony 1 IV 1982. Po wyjściu wielokrotnie przesłuchiwany w Komisariacie MO (następnie RUSW) w Świebodzinie (tzw. rozmowy ostrzegawcze i profilaktyczne). 1983-1989 uczestnik nieformalnych ogólnopolskich spotkań działaczy „S” RI w ramach Duszpasterstwa Rolników (m.in. w parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej), 1985-1989 uczestnik Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych w Sanktuarium Maryjnym w Rokitnie i pielgrzymek rolników, kolporter wydawnictw podziemnych (pism, m.in. pisma rolniczego „Słowo i Czyn”, ulotek, kalendarzy, kartek okolicznościowych, także z in. regionów) wśród rolników w gminach: Siedlec, Zbąszyń, Łagów, Skąpe i Świebodzin. Współorganizator pomocy żywnościowej dla represjonowanych i ich rodzin, akcji ulotkowych i malowania na murach m.in. wzywających do bojkotu wyborów, akcji wspomagających protesty przeciwko planom składowania odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. 1983-1989 współpracował m.in. z Edwardem Lipcem, Andrzejem Michalszczakiem, Urszulą Nowacką, Wieńczysławem Nowackim i Andrzejem Perlakiem.

W 1989 członek KO „S” w Zielonej Górze, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: organizator spotkań z kandydatami do parlamentu.

27 IV 1981 – 11 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Zielonej Górze/RUSW w Świebodzinie w ramach KE krypt. Kułak.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Świebodzin

Opcje strony

do góry